Ga naar de inhoud
Schermafdruk van 2018 06 14 16 11 09 copy

In goede Werveltraditie brachten we een dertigtal pioniers rond de tafel die met beide voeten in de praktijk staan. Allemaal gericht uitgenodigde mensen, bezig met ‘voedsel in eigen handen’: op het veld, maar ook in hoevewinkel of boerenmarkt, als leverancier of klant op de buurderij, als CSA-boer of als lid van de ‘community’ errond, als tuinier of samentuinier, als molenaar of bakker, als ijveraar voor natuur-, milieu- en handelskringlopen, enzovoort.

We kregen deskundige begeleiding van Joke Vandenabeele, docent pedagogie aan de KU Leuven, Gie Van den Eeckhaut van het steunpunt voor sociaal-cultureel werk Socius en Maarten Crivits die in Gent en omstreken de commons-aanpak in de voedselvoorziening op de agenda plaatst.

2de reis naar het land Utopia, Dirk De Cock www.dirkdecock.com

2de reis naar het land Utopia, Dirk De Cock www.dirkdecock.comUtopia is de titel van een boek van Thomas More. Diederik Martens drukte het in Leuven in 1516. De 500e verjaardag mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Misschien kunnen we nog iets opsteken van de peetvader van het literatuurgenre van de utopie.

In een inleidend gedicht staat Utopia, vanuit het Grieks, in de betekenis van een plaats (topos) die zowel een niet bestaande (oe) als een goede (eu) plaats is. 

Zou More ook iets over eten zeggen en over telen? Neen, weinig of niets over wat ze eten, laat staan over de bereiding. Evenmin iets over de teeltwijze. Wel enkele bladzijden hier en daar over de verdeling van voedsel en over het werk van veld tot tafel.

Vrede eten

Vrede eten van de morgen van zo ver gewaaide adem wil mijn lichaam wil mij wijzer wil mij nog ten goede keren     Vrede eten van de vrienden lijf aan lijf om lief aan tafel feiten vinden plannen maken en de daden bij de woorden   Vrede eten van te weten wie zich rijk …

Dirk Mouton

‘Duurzaam’ moet zowat het meest verkrachte woord zijn van de laatste twintig jaar. Vele landbouwsystemen of deelsystemen hebben niets met duurzaam te maken. Landbouwsystemen die negatief werken op duurzaamheid, zoals mestverwerking, ggo of genomics worden naar voor geschoven als duurzaam. Het is natuurlijk wel gemakkelijk, want er is geen enkel lastenboek voor. Ik zou op …

In Flanders Fields Revisited

Paul Beghin doet een poëtische ontboezeming naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog. Klik op het beeld voor de volledig versie van In Flanders Fields Revisited

kop op vrienden voor deze tijd zijn wij gemaakteen tijd die verbazing en terechte woede braakt ik vraag je stelligmet natte ogenlaat je enthousiasme niet zomaar opdrogen ja het is moeilijkmaar stop met klagenwij zijn gemaakt om deze tijd te dragen ik groeide opaan de Grote Meren een zeewaardig schipherken ik meteen bewust geworden mensenlijken …

rode koe

Delen is zorgen

Ecologie is de studie van het grote geheel, het allesomvattende eco-systeem, dood en leven in co-existentie en voortdurende co-evolutie naar een hogere evenwichtstoestand of harmonie. De boekhouding ervan is niet in geld te zien, maar is een evenwicht tussen de ecologische infrastructuur en de ecosysteemdiensten die deze infrastructuur levert. Het is de Grote Economie die alles draagt: een gezonde Grote Economie is de basis voor duurzaamheid. Ofwel: delen is zorgen, sharing is caring.

Contestatie tijdens uitreiking World Food Prize in Gent

Tijd voor een eigen lobby Je weet dat het al vaker is gebeurd en haar stem klinkt plotseling hard: Dat democratische leiders Te zwak bleken En dansten met onze onverschilligheid. Nee, geen schone pas de deux, geen gracieuze tango Werd het ooit. Het was eerder slepen over de vloer, Vechtend tegen de geeuwhonger van het …

Herwaardering van de planeet vraagt een Wervel-wind voor duurzame landbouw in de samenleving De ecologische toestand van de planeet is desastreus: bodem, lucht en water, biodiversiteit en ecosystemen, kortom alle ecologische indicatoren, staan wereldwijd op rood. Ook al is hier en daar, op een of ander vlak, een vleugje vooruitgang vast te stellen, het totale …

Peeters en Vanthemsche: nemen ze de handschoen op?

Fair inkomen voor de boer

Lidl en IKEA kunnen rekenen op BB-acties als ze braderen met voedsel? Guy Van den Broek (volgens Vilt “één van de laatste landbouwspecialisten bij de algemene pers”) haalde voor hij op pensioen ging zwaar uit naar Boerenbond. “Ontstaan met de bedoeling om de boer te laten delen in de meerwaarde die zijn grondstof in de verdere keten oplevert, zijn coöperaties uitgegroeid tot volwaardige marktspelers die eerder hun eigen marktaandeel willen vergroten dan dat ze oog hebben voor de prijs aan de producent. De landbouwcoöperaties in het Westen zijn hun oorspronkelijke doel voorbijgeschoten.” Klopt de analyse van Guy Van den Broek?

Louis De Bruyn raakt de diepere kant van de landbouw, in de onderlinge samenhang der dingen. Pleidooi voor evenwichtige en verbonden kringlooplandbouw: Avarthansheel Kheti In het Indiase Banda, 200 km ten noorden van Khajuraho in de staat Uttar Pradesh, kregen enkele boeren, waaronder ook Johan D’hulster, een boek over conserveringslandbouw in handen. Zij vonden hierin …