Ga naar de inhoud

Vandaag staan onder andere onze biodiversiteit, waterkringloop en landbouwbodems onder grote druk. Hetzelfde geldt voor het inkomen van boeren en de voedingswaarde van wat op ons bord komt. De impact van ons landbouw- en voedselsysteem op milieu en samenleving is groot. Maar het kan ook anders. Tijd voor agro-ecologie.

Met agro-ecologie naar een herstellende landbouw

Agro-ecologie is landbouw die samenwerkt met de natuurlijke processen én ze herstelt van de uitputting van de industriële landbouw. Agro-ecologie pleit er ook voor dat boeren en eters zelf bepalen wat ze telen en eten, wat we voedselsoevereiniteit noemen. Agro-ecologie is dus zowel een wetenschap, praktijk als sociale beweging. Het doel is de overgang bevorderen naar een eerlijk voedselsysteem. Een systeem dat goed is voor boeren, eters én onze planeet.


Landbouw die blijft voortduren, of ‘duurzame landbouw’ is vandaag niet goed genoeg meer. Herstellende landbouw of ‘regeneratieve landbouw’ is dus nodig. Als we opnieuw leren meewerken met natuurlijke processen, kunnen we de biodiversiteit als productiefactor benutten. Dat kan, via agro-ecologie.

Agro-ecologie betekent dat we voedsel kweken, verwerken en verdelen op een manier die kan blijven duren. Agro-ecologische landbouw werkt samen met de natuur om voedsel te telen. Door genetische diversiteit te omarmen, door bomen, akkers en weides met elkaar te verweven, door voedingsstoffen te recycleren en door natuurlijke processen in de bodem te ondersteunen, versterkt agro-ecologie de lokale veerkracht van de natuur. Die veerkracht is nodig voor het telen van voedsel. Maar agro-ecologie is ook meer dan een landbouwmethode.

De agro-ecologische beweging wil rechtvaardige landbouw mogelijk maken, waarbij eters en telers gerespecteerd en gewaardeerd worden. Met eerlijke prijzen voor boeren. Met gezonde voeding voor eters. Door haar principes aan te passen aan de lokale context versterkt agro-ecologie de band tussen natuur, landbouw en samenleving.

Agro-ecologie is geen terugkeer naar de landbouw van vroeger. En ook geen lastenboek of lijstje met dingen die niet mogen. Agro-ecologie is eerder een marsrichting met een reeks ecologische en sociale principes en met een eerlijk voedselsysteem als doel. 

Daarom is agro-ecologie een deel van de oplossing voor grote uitdagingen op vlak van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, oneerlijke handelsrelaties en ongezonde voeding. Het contrasteert sterk met het overwegende industriële landbouwmodel, dat een enorme macht uitoefent op ons voedselsysteem.

Wat jij kan doen

Bodem: dat is meer dan de ondergrond waarop we rondlopen. Bodems zijn levende processen die planten voeden, beschermen en de mogelijkheid hebben om enorme hoeveelheden koolstof op te slaan. Een andere omgang met bodem kan (landbouw)bodems doen heropleven en kan zelfs een significante rol spelen in de  strijd tegen klimaatopwarming. 
Herkauwers worden in de landbouw vooral gezien als bron van vlees en melk. Vaak krijgen ze aangepast voer en leven ze in steeds grotere stallen. Herkauwers zijn van nature echter graasdieren. De dieren op een doordachte manier weer als grazers inzetten, heeft heel wat voordelen, zowel voor boeren, eters als onze planeet. En niet in het minst: voor de dieren zelf.
Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waarbij bomen met gras-, akkerland of landbouwdieren op hetzelfde perceel gecombineerd worden. Die landbouwmethode heeft economisch en ecologisch grote voordelen. Vandaag gaan gelukkig meer en meer boer.inn.en ermee aan de slag.