Ga naar de inhoud
Schermafdruk van 2018 06 14 16 11 09 copy

In goede Werveltraditie brachten we een dertigtal pioniers rond de tafel die met beide voeten in de praktijk staan. Allemaal gericht uitgenodigde mensen, bezig met ‘voedsel in eigen handen’: op het veld, maar ook in hoevewinkel of boerenmarkt, als leverancier of klant op de buurderij, als CSA-boer of als lid van de ‘community’ errond, als tuinier of samentuinier, als molenaar of bakker, als ijveraar voor natuur-, milieu- en handelskringlopen, enzovoort.

We kregen deskundige begeleiding van Joke Vandenabeele, docent pedagogie aan de KU Leuven, Gie Van den Eeckhaut van het steunpunt voor sociaal-cultureel werk Socius en Maarten Crivits die in Gent en omstreken de commons-aanpak in de voedselvoorziening op de agenda plaatst.

Uit de samenspraak in de voormiddag kwam het woord “verbondenheid” naar boven drijven. Ook hier weer niet alleen de aarding in bodem en ecologie. Maar ook en vooral de band tussen mensen. Hetzij als ze samen in een CSA, een buurderij of een samentuin zitten. Hetzij omdat ze zich niet opsluiten in dat groepje, maar open staan en deelnemen aan andere initiatieven. Wie bijvoorbeeld haar voedsel recht-van-bij-de-boer haalt, staat ook op de eerste rij om mee een Lunch met Lef in de school van haar kinderen te organiseren.

’s Namiddags stelden we de vraag of voedsel in eigen handen nemen, baat kan hebben bij dat samen doen. Waarom niet in een common? Sommige van de initiatieven gaan al in die richting. CSA en Landgenoten bijvoorbeeld. We spitsten onze zoektocht toe op een oefening op zeer lokaal niveau, vertrekkend van een gedeelde plaats, en van daaruit naar een community met een gedeelde intentie, en verder naar een magische positieve spiraal, die het beste in iedereen naar boven brengt als het lukt. Maar in ieder geval veel verder gaat dan voedsel louter als koopwaar te beschouwen.

Er kwamen vier commons-voorbeelden uit de bus.

  • Samentuinen van verschillende aard naargelang van eigendom, steun van overheid, aparte percelen of samen-uit samen-thuis, maar altijd gedragen door een zo stabiel mogelijke groep.
  • Een landbouwer die zijn bedrijf uitbreidt dank zij coöperanten die meteen medebeheerders worden en mettertijd ook mede-eigenaars. Doel is in een groot stuk van de voedselbehoeften te voorzien van de ‘commoners’.
  • Een molenaar die zijn geërfde molen en aanpalende boomgaard en tuin wil overdragen aan een groep die in staat is een geschikte commoning uit te bouwen.
  • Een buurderij biedt de infrastructuur waardoor afzonderlijke klanten bij afzonderlijke boeren een bestelling kunnen plaatsen en die op een vast moment in de week op een vaste plek geleverd krijgen door de boeren zelf. De plek kan iets meer worden dan een marktje: verbondenheid!

Deze Werveldag bracht pioniers in nieuwe vormen van voedselvoorziening samen. Zij hebben zeker hier en daar iets opgestoken voor zichzelf, maar we hopen vooral dat we hun een hart onder de riem hebben gestoken. We gaan samen voor voedsel-in-eigen-handen.

Wil je betrokken worden of op de hoogte blijven? Neem contact op met Jeroen.

Verslaggeving

Kort verslag (3 pag)

Uitgebreider verslag: