Ga naar de inhoud

De Europese Commissie laat haar plan om de subsidies per bedrijf te plafonneren op 300.000 euro varen, maar wil wel trapsgewijs de steun per bedrijf inkrimpen. In de nieuwe plannen van het dagelijks bestuur van de Unie blijven boeren die minder dan 100.000 euro subsidies ontvangen buiten schot. Op de volgende schijf van 100.000 euro …

Europa gaat volgend jaar meer investeren in groei en tewerkstelling dan in landbouw. Dat is de belangrijkste boodschap van de Europese Commisie bij de voorstelling van haar budgetvoorstel voor 2008. Het totale EU-budget loopt op tot 129,2 miljard euro, dat is twee procent meer dan hetgeen voorzien is voor dit jaar. Het voorstel van de …

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is momenteel goed voor zo’n 40 procent van de Europese begroting. 58 procent van de Europeanen vindt dat dit percentage de komende jaren hetzelfde moet blijven of zelfs moet stijgen, terwijl slechts 17 procent van mening is dat het moet dalen. Dat blijkt uit een enquëte die de Europese Commissie liet uitvoeren …

Het Europees landbouwbudget staat regelmatig onder vuur. Voor het eerste pijler-verhaal werd enkele jaren geleden al een plafond ingevoerd. De vooropgestelde toename van dat budget is nauwelijks voldoende om gelijke tred te houden met de inflatie. Naar aanleiding van de invoering van de Mid Term Review werd bovendien het principe van de ‘financiële discipline’ ingevoerd. …

European Union governments will publish the names of all recipients of the Union’s farm subsidies and how much they receive from 2009 at the latest The Finnish presidency won agreement from member states’ permanent representatives for full transparency over the end beneficiaries of all EU funds, including the Union’s annual €60 billion spending on farm …

In de Morgen van 27-10-2006 ondersteunt Dirk Verhofstadt in zijn bijdrage : "Het grote gelijk van 11.11.11" de actie rond de Milleniumdoelstellingen 2015, meer in het bijzonder : "Stop de verstikkende voedselexport naar het Zuiden". Eerst luisteren we naar 11.11.11 (http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=101345) : De slogan "Stop de verstikkende voedselexport' slaat vooral op het recht dat ontwikkelingslanden …

Lidstaten van de Europe­se Unie mogen geen toestemming krijgen om steun aan boeren naar believen wel of niet af te romen. Dit vinden de landbouw- en be­grotingscommissies van het Euro­pees parlement. De begrotingscommissie heeft unaniem gestemd tegen de zo­genaamde vrijwillige modulatie, de landbouwcomissie stemde bij­na voltallig tegen. Een eindstem­ming moet nog volgen, maar nu al …

De landbouwers uit de westerse industrielanden kregen vorig jaar 225 miljard euro overheidssteun. Dit bedrag is goed voor 29 procent van hun inkomen. Dit berekenden de Oeso-experten. De steun was even hoog als in 2004, op langere termijn is er wel een daling merkbaar.

Het werk dat boeren bijdragen aan natuurbeheer in Groot-Brittannië is per jaar 540 miljoen euro waard, concludeert het nieuwe rapport Living Landscapes. Het is opgesteld door de Britse boerenbond NFU en de vereniging Campaign to Protect Rural England. Gemiddeld draagt een Britse boer met zijn arbeid voor ruim 3.200 euro per jaar bij aan het …

3,7 van de 4,9 miljoen boeren die in 2004 Europese landbouwsteun ontvingen, kregen minder dan 5.000 euro. Dat bedrag is van belang met het oog op de zogeheten modulatie die vervat zit in het hervormde landbouwbeleid. De modulatie is een automatische verlaging van de rechtstreekse betalingen aan landbouwbedrijven die jaarlijks meer dan 5.000 euro rechtstreekse …