Ga naar de inhoud

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is momenteel goed voor zo’n 40 procent van de Europese begroting. 58 procent van de Europeanen vindt dat dit percentage de komende jaren hetzelfde moet blijven of zelfs moet stijgen, terwijl slechts 17 procent van mening is dat het moet dalen. Dat blijkt uit een enquëte die de Europese Commissie liet uitvoeren bij ongeveer duizend inwoners uit elke lidstaat.

De landbouw en de plattelandsgebieden moeten een centrale rol blijven spelen in de Europese Unie. Bijna 9 op de 10 ondervraagden zegt dat het hier gaat om zaken die van essentieel belang zijn voor de toekomst van Europa. De meeste burgers willen dat de EU er prioriteit aan geeft dat de landbouwers gezonde en veilige voedingsmiddelen produceren (41 procent). Opmerkelijk is dat de Europeanen ook wakker liggen van eerlijke przijzen voor de boeren (37 procent).

De Europese Commissie mag ook tevreden terugblikken op zijn jongste landbouwhervorming. 49 procent van de ondervraagden vindt het een positieve zaak dat er meer geld gaat naar plattelandsontwikkeling en dat de productiegebonden subsidies grotendeels vervangen zijn door rechtstreekse inkomenssteun. Slechts 11 procent vindt dat het om een negatieve ontwikkeling gaat. Meer dan 80 procent van de respondenten steunt het principe dat landbouwers aan randvoorwaarden moeten voldoen om hun subsidies volledig uitbetaald te krijgen.

Overgenomen uit VILT 29/03/2007