Ga naar de inhoud

De Europese Commissie laat haar plan om de subsidies per bedrijf te plafonneren op 300.000 euro varen, maar wil wel trapsgewijs de steun per bedrijf inkrimpen. In de nieuwe plannen van het dagelijks bestuur van de Unie blijven boeren die minder dan 100.000 euro subsidies ontvangen buiten schot. Op de volgende schijf van 100.000 euro wordt 10 procent gekort, op de daaropvol­gende schijf 25 procent. De steun bo­ven 300.000 euro zou met 45 procent gereduceerd worden.

"De getallen staan nog niet vast", zei Eurocom­missaris Mariann Fischer Boel dinsdag tijdens de informele landbouwraad in het Portugese Porto. De Commissie wil het geld dat op die manier wordt bespaard, besteden aan plattelandsontwikkeling. Het idee van de Commissie raakt vooral Duitsland en in minder mate Groot-Brittannië. In die landen zijn veruit de meeste van de grote onderne­mingen gevestigd die meer dan 300.000 euro aan steun ontvangen.

Dat geldt met name voor het oos­ten van Duitsland, waar enkele bedrijven actief zijn die meer dan twee miljoen euro EU-geld per jaar opstrijken. De Commissie wilde eerder het maximale subsidiebedrag per be­drijf op 300.000 euro stellen. Dat plan stuitte echter op fel verzet van Duitsland. Veel grote bedrijven hadden er uit vrees hun be­drijven al gesplitst.(KS)

Bron: VILT