Ga naar de inhoud
Klik door naar speech Prof. Carrasco - University of Buenos Aires

(sept 2010) Bemefa en Vlaamse Overheid promotor van zogenaamd ‘maatschappelijk verantwoorde’ soja
Een internationale coalitie van wetenschappers waarschuwt
in het deze week gepubliceerde rapport “Genetisch gemanipuleerde soja: Duurzaam? Verantwoord?” voor de nadelige gevolgen voor mens en milieu van de teelt van genetisch gemanipuleerde soja en het gebruik van de onkruidverdelger Roundup (glyfosaat). Meer dan 100 recente wetenschappelijke studies naar de gevolgen van 15 jaar ggo-sojateelt in Noord- en Zuid-Amerika worden er verzameld. Dank aan de VRT, die als enige! algemene pers dit bericht overnam. De kranten zwijgen. Youtube niet!

Maar liefst 95% van de soja die geteeld wordt in de VS en Argentinië, is ‘RoundupReady’ ggo-soja van Monsanto. Europa voert sinds 1996 deze ggo-soja massaal in voor gebruik als diervoeder in de intensieve veeteelt. Het rapport concludeert dat het telen van RR ggo-soja met grote hoeveelheden Roundup de gezondheid van mensen en dieren aantast, het herbicidengebruik verhoogt en onkruid tegen het middel resistent maakt. Dit productiesysteem brengt bovendien de markten in gevaar, tast de economische leefbaarheid van de landbouw aan en bedreigt de voedselzekerheid.

Glyfosaat is veel schadelijker dan tot nu toe werd aangenomen en wordt in verband gebracht met miskramen, geboortedefecten en kanker bij mensen, zelfs met doses lager dan gangbaar in de landbouw. De Argentijnse professor Andrés Carrasco, co-auteur van het rapport, toonde aan dat glyfosaat misvormingen veroorzaakt in de embryo’s van kikkers en kippen. Hij merkt op dat vergelijkbare effecten gevonden worden bij mensen in gebieden waar veel glyfosaat gespoten wordt. [Beluister Prof. Carrasco] Het rapport gaat vergezeld van getuigenissen vanuit de plattelandsbevolking in sojagebieden.

Het rapport weerlegt duidelijk de claim dat ggo-soja ‘maatschappelijk verantwoord’ zou kunnen zijn, een claim van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Deze Ronde Tafel wil soja op de markt brengen met een label voor ‘maatschappelijk verantwoorde’ productie. De RTRS bestaat ondermeer uit het Wereldnatuurfonds, de veevoederindustrie (het Belgische Bemefa), Cargill, Syngenta en Monsanto.

Bemefa ging er eind vorig jaar prat op de eerste lading ‘maatschappelijk verantwoorde’ soja te hebben geïmporteerd en voortrekker te zijn in Europa. Minister-president Kris Peeters ondertekende dit voorjaar een overeenkomst met Bemefa om het draagvlak van het label te vergroten. Deze week publiceerde VILT een interview met de voorzitter en directeur van Bemefa. In een uitermate juichend verhaal over de Round Table wordt duidelijk wat één van de doelen is: “Om de kritiek op de grootschalige sojaproductie de mond te snoeren, heeft de mengvoedersector zich samen met een heleboel andere stakeholders verenigd in de Round Table on Responsible Soy.”

De sojateelt voor veevoeding en biodiesel is één van de voornaamste veroorzakers van grootschalige ontbossing en verdrijving van lokale bevolking in Zuid-Amerika. Roundup wordt ook in Europa verkocht aan boeren en in tuincentra. Vaak wordt het geadverteerd als veilig en snel afbreekbaar in het milieu, maar dit rapport toont aan dat het langer in bodem en water aanwezig blijft dan eerder werd aangenomen. Sinds de intrede van ggo-soja op de Europese markt, werd de norm voor glyfosaatresidu’s in soja versoepeld van 0,1 mg/kg naar 20 mg/kg, terwijl professor Carrasco bij 2,03 mg/kg al misvormingen in embryo’s heeft vastgesteld.

Critici van de ggo-sojateelt ondervinden geregeld vormen van intimidatie en censuur. In augustus nog riep Amnesty International op tot een onderzoek naar een gewelddadig incident, waarbij een groep mensen probeerde te voorkomen dat Carrasco in het stadje La Leonesa een toespraak zou houden over zijn onderzoek.

Lees het volledige rapporteen samenvattingmeer informatie over het rapport en de auteurs

Teken de petitie voor een verbod op GGO’s tot het onderzoek klaar is.

Ondertekenaars:

Luc Vankrunkelsven, Wervel vzw

Gert Engelen, Vredeseilanden vzw

Jan Vannoppen, directeur Velt vzw

Jonas Hulsens, campaigner duurzame landbouw Greenpeace Belgium vzw

Contact:
Luc Vankrunkelsven

Werkgroep voor Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw
Edinburgstraat 26
1050 Brussel