Ga naar de inhoud
klik voor een grote versie

Wervel is verheugd dat de Vlaamse Overheid het voorbije jaar meer en meer oog kreeg voor de internationale eiwitproblematiek en voor de mogelijkheden van agroforestry. We kunnen terugblikken op een prettige samenwerking in de zoektocht naar diverse alternatieven voor de immense en eenzijdige soja-import. Terwijl de EU maar op 1 % van haar areaal eigen eiwitten teelt, voert ze 50 miljoen ton graanvervangers in, waarvan 60% soja. Langs de andere kant wil de EU boeren steunen die agroforestry-systemen opstarten. Wervel overhandigde op 19/12/08 symbolisch eiwitten aan aan de directeur-generaal van DLV, Jules Van Liefferinge. Deze liggen letterlijk voor het rapen op de stoep van de Dienst Landbouw en Visserij. Vele lanen in Brussel herbergen de ‘Valse Christusdoorn’ (Gleditia triacanthos). Deze boom kan, net als vele andere, geïntegreerd worden in agroforestry-systemen en biedt mogelijkheden als veevoeder ‘van bij ons’. Deze bomen zouden een onderdeel kunnen zijn van een teeltrijke, diverse landbouw met toekomst waar tegelijkertijd aan nabije eiwitvoorziening gedaan wordt.

https://treatmentforepilepsy.info
https://best-antibiotics-otc.com