Ga naar de inhoud

De opslagplaats van Agricovert nabij het station van Gembloux, is meer dan een verdeelcentrum van groente en andere voedingswaren. Er is ook een winkel en een eethoek. Ho Chul Chantraine doet de werking van deze uitzonderlijke coöperatieve uit de doeken.

Monsieur Chantraine is van opleiding landbouwingenieur. Hij heeft gewerkt als begeleider van ex-gedetineerden en in de vorming voor bio-tuinbouw bij CRABE, voor doelgroepen zoals langdurig werklozen en laaggeschoolden. Vanuit die ervaring en bezieling richtte hij in 2011, met de steun van CRABE, Agricovert op. Daarmee wilde hij enerzijds aan boeren een korte keten afzet aanbieden en anderzijds kansarmen aan zinnig werk helpen. Solidair en sociaal dus.

Om een brug te slaan tussen de lokale en seizoengebonden familiale landbouw en de consumenten die de betrokken boeren willen steunen is Agricovert een coöperatieve geworden waarin zowel beide partijen zijn betrokken: alle 30 producenten en ongeveer de helft van meer dan 300 consumenten zijn aandeelhouder.

De Raad van Bestuur telt vier producenten en vier consumenten. Agricovert is bovendien een coöperatieve met sociaal oogmerk, zeker op gebied van tewerkstelling.

Tijdens maandelijkse bijeenkomsten bespreken de boeren technische landbouwkwesties, maken ze afspraken over prijzen en teelten. Ze kopen producten van elkaar ter aanvulling van hun hoevewinkel, marktstandje of groentemanden die ze via andere kanalen verdelen. Ze bezoeken elkaars boerderijen of verwerkingsatelier. Ook staan ze beurtelings in de winkel van Agricovert, een bewuste keuze om de relatie met de consumenten te verbeteren.

Ook die verrichten als consom’acteurs heel wat werk. Er is bv. een groep van een tiental mensen die voor de informatie instaat (via grote affiches in de winkel met het verhaal en foto’s van elke producent).
Het blijft niet bij winkeltje spelen. Als er zich problemen aandienen waarvoor collectieve oplossingen nodig zijn, volgt er actie. Naar aanleiding van een nakende verkoop van gronden waarop de broers Jacquemart vlees en zuivel produceren, organiseerde Agricovert een aperitiefconcert als steun voor Terre-en-Vue, de Waalse tegenhanger van De Landgenoten. Om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal vleeswarenproducenten naar een werkplaats die aan de bionormen, voldoet zijn er verbouwingswerken aan de gang. Ook de eethoek en het gamma aan voedselbereidingen wordt uitgebreid. Dat moet op termijn weer nieuwe werkplaatsen scheppen voor kansarmen.

Als je nog eens in Gembloux passeert, steek dan je hoofd in de opslagplaats van Agricovert binnen. Je weet dan dat er veel meer is dan de 300 groente- en fruitmanden, de 400 in bulk te verkopen groente- en fruitbakken, de vleespakketten, zuivel, bier en veel andere producten.

Cathy Banken

Meer info: Agricovert