Ga naar de inhoud

OFFENSIEF CAMPINA, WERELD NATUUR FONDS, SOLIDARIDAD
EN NATUUR EN MILIEU VOOR VERDUURZAMING ZUIVELKETEN EN BEHOUD OERBOSSEN

 In de herfst van dit jaar reserveert Campina 10.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja. Het initiatief sluit naadloos aan bij de vier pijlers van Campina: dichtbij, natuurlijk, gezond en duurzaam.

De internationale zuivelcoöperatie Campina en het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Stichting Natuur en Milieu beginnen een gezamenlijk offensief voor het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja door Campina melkveehouders. Campina en de genoemde organisaties hebben daarover vandaag een principe-akkoord bereikt. Kern van de zaak is, dat Campina vanaf de herfst van dit jaar 10.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja reserveert voor de koeien van haar leden-melkveehouders. Deze hoeveelheid soja is voldoende voor alle melk die consumenten in Nederland, Duitsland en België onder de merken Campina en Landliebe kopen. Einddoel is in 2011 150.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja te reserveren, goed voor de totale hoeveelheid ledenmelk in Nederland, Duitsland en België die Campina jaarlijks verwerkt in al haar producten. Campina, Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur en Milieu bezegelden vanmiddag hun unieke intenties in aanwezigheid van het bestuurlijk topkader van de coöperatie Campina (ongeveer 70 melkveehouders) en de directies van Campina en de drie maatschappelijke organisaties.

De koeien van Campina eten voornamelijk voer dat melkveehouders zelf verbouwen, zoals gras en maïs. Voor een deel worden andere grondstoffen gebruikt, zoals soja. De niet ‘duurzame’ manier waarop in sommige delen van Latijns-Amerika soja wordt geproduceerd voor veevoer in onder meer West-Europa, komt steeds hoger op de politieke en publieke agenda te staan. De partijen besloten daarop enkele maanden geleden om met elkaar in overleg te treden. Campina is een van de voorlopers als het gaat om het verder borgen van veiligheid en traceerbaarheid van aangekochte veevoeders. De soja die Campina-melkveehouders aan hun koeien voeren dient aan de hoge eisen van Campina te voldoen. Hier bovenop komt nu een extra slag als het gaat om de maatschappelijk verantwoorde productie van soja in Latijns-Amerika.

Campina neemt nu met Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Stichting Natuur en Milieu het initiatief voor de maatschappelijk verantwoorde teelt van soja. Met het plan – met de focus op Latijns-Amerika – wordt gewerkt aan vergrote inzet van soja die zodanig wordt geproduceerd, dat er geen waardevolle natuurgebieden zoals het Amazone-gebied voor hoeven te wijken, de lokale boeren er een reëel inkomen aan overhouden, de arbeidsomstandigheden voldoen aan de internationaal geldende normen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnen de grenzen blijft van wat ecologisch verantwoord is en de keten van deze soja zo wordt georganiseerd dat de inzet ervan economisch verantwoord is.

Stappenmodel voor maatschappelijk verantwoorde soja

Het model voor de invoering van maatschappelijk verantwoorde soja omvat drie stappen en heeft betrekking op ledenmelk, direct aan Campina geleverd door Campina melkveebedrijven in Nederland, Duitsland en België. Hierdoor wordt de teelt van maatschappelijk verantwoorde soja gestimuleerd.

Stap 1: Campina reserveert vanaf de herfst van dit jaar 10.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja bij de veevoederindustrie. Deze stap is vergelijkbaar met het ‘groene stroom’-model, waarbij de aankoop van verantwoorde geteelde soja aantoonbaar wordt gemaakt, maar waarbij deze aangekochte sojastroom bij de veevoerleveranciers kan worden gemengd met reguliere stromen. De 10.000 ton komt overeen met de hoeveelheid soja die nodig is voor het veevoer dat nodig is voor alle consumptiemelk die Campina voert onder de merken Campina (Nederland, Duitsland, België) en Landliebe (Duitsland). In twee jaar tijd wil Campina vervolgens opschalen naar 40.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja; waarmee alle consumentenzuivel onder de merken Campina, Landliebe en Mona wordt afgedekt;

Stap 2: Parallel maakt Campina de afspraak met veevoerleveranciers, dat een zo groot mogelijk deel van de maatschappelijk verantwoorde soja zo veel mogelijk wordt gereserveerd voor Campina koeien. Doel is om dit in 2007 te realiseren;

Stap 3: Einddoel is binnen een periode van 3 tot 5 jaar, maar uiterlijk eind 2011, 150.000 ton maatschappelijk verantwoorde soja te reserveren, goed voor de totale hoeveelheid ledenmelk in Nederland, Duitsland en België die Campina jaarlijks verwerkt. Campina spant zich ervoor in dat het gehele sojadeel in het krachtvoer dat wordt toegepast voor Campina koeien uiteindelijk daadwerkelijk en traceerbaar bestaat uit maatschappelijk verantwoord geteelde soja.

Samen werken aan een main stream-oplossing en nieuwe criteria

De samenwerking tussen Campina, Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur en Milieu heeft ook als doel ervoor te zorgen, dat door gezamenlijk optreden van partijen, het gebruik van maatschappelijk verantwoorde soja als breed in de markt toegepaste soja (in jargon ‘main stream soja’) meer binnen handbereik komt. De samenwerking moet leiden tot een verbreding van de vraag, een kleiner prijsverschil tussen gangbare en duurzame soja alsook criteria die duurzaamheid goed dekken én de overschakeling bedrijfseconomisch gezien vergemakkelijken.

Campina en de maatschappelijke organisaties willen ook, dat de veevoederleveranciers bij de inkoop van soja uit Latijns-Amerika duidelijke criteria hanteren die recht doen aan de kwalificatie ‘maatschappelijk verantwoorde soja’. Partijen willen dat bovengenoemde ‘main stream soja’ gaat voldoen aan criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, opdat duurzaamheid en economische haalbaarheid kunnen samengaan. De verwachting van Campina en de maatschappelijke organisaties is dat in de komende jaren hiervoor heldere criteria worden ontwikkeld. Een van de initiatieven op dit gebied is de zogeheten Ronde Tafel Conferentie over Verantwoorde Soja (Round Table on Responsible Soy – RTRS), een platform waar het internationale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (onder meer Wereld Natuur Fonds en Solidaridad) met elkaar afspraken proberen te maken. Partijen vertrouwen erop, dat de te ontwikkelen RTRS-criteria (of gelijkwaardige concepten) in de nabije toekomst breed zullen worden geaccepteerd en toegepast zodat maatschappelijk verantwoorde ‘main stream soja’ beschikbaar komt, en tegen een concurrerende prijs op de wereldmarkt zal worden aangeboden.

Campina en de maatschappelijke organisaties zijn het erover eens, dat heldere en eenduidige criteria nodig zijn om te bepalen of soja aan de eisen van duurzaamheid voldoet. Campina zal daarvoor vooralsnog de (op dit moment enig beschikbare) zogeheten Basel-criteria (http://www.proforest.net/publications/allpubs2) hanteren.

Samen tegen uitwassen van GMO

Over de aanvaardbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen in soja (GMO’s) verschillen de meningen. Zo is Campina geen principieel tegenstander van het gebruik van GMO’s, mits aan alle wettelijke voorschriften is voldaan. Campina is het eens met de maatschappelijke organisaties dat de teelt van GMO-soja niet mag samengaan met uitwassen, zoals risico’s voor de biodiversiteit, een toename van het pesticidengebruik, afhankelijkheid van kleine boeren van bedrijven voor het verkrijgen van zaad en gebrek aan keuzevrijheid voor boeren voor het planten van soja. Campina en Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en Natuur en Milieu zijn de samenwerking aangegaan in het belang van duurzaamheid in de productie en verwerking van soja in de keten en in de noodzaak van het beperken van de schadelijke effecten die door de productie van GMO-soja in Latijns-Amerika worden veroorzaakt. En daarin vinden de partijen elkaar.

Samen voor een breder draagvlak

Wereld Natuur Fonds, Solidaridad, Natuur en Milieu en Campina gaan elkaar waar mogelijk ondersteunen met relevante (keten)kennis, bij communicatie en bij het organiseren van draagvlak, het monitoren van de planning en het geven van feedback. Campina zal samen met Solidaridad onderzoeken hoe soja afkomstig uit de gezinslandbouw in Brazilië kan worden verwerkt in de veevoederketen. Hiertoe benaderen partijen samen bedrijven in de veevoederketen. Op deze wijze verwachten Campina en de genoemde organisaties de maatschappelijke relevantie van hun offensief te kunnen vergroten. Ze zullen er gezamenlijk op toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

—————————

Voor nadere informatie:

Campina Corporate Communication, T +31 (0)418 57 13 16

Wereld Natuur Fonds, T 030 693 78 32 (Esther Naber, persvoorlichter)

Solidaridad, T 06 290 90 113 (persvoorlichting Bram Verkerke) /  06 19414370 (woordvoerder Jan Gilhuis)

Stichting Natuur en Milieu, T 030 234 82 29 / 06 1448229 (persvoorlichting Michel Jehae)