Ga naar de inhoud
Ann Detelder 1

Korte keten:

  • zo weinig mogelijk tussenschakels,
  • van zo dicht mogelijk.

Dus: direct van de boerderij of toch producten die op de boerderij zijn gewogen, verpakt, verwerkt.

Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten is ingebed in KVLV, Vrouwen met Vaart. Die organisatie verenigt al lang niet meer alleen de Vlaamse boerinnen zoals de vroegere Boerinnenbond. Het Steunpunt is wel ontstaan vanuit de beroepstak van KVLV: KVLV-Agra. In de afvallingskoers in de beroepslandbouw zijn het dikwijls de vrouwen die naar vernieuwende oplossingen zoeken. Door verbreding, zoals vergaderruimte of logies inrichten. Of door verdieping, zoals hoeveverkoop en -verwerking. Maar tussen droom en daad staan zeer letterlijk wetten in de weg: van BTW tot voedselveiligheid. En ook praktische bezwaren: zullen we niet nog meer uren moeten kloppen ten koste van bijvoorbeeld het gezin en van de eigen gezondheid? De vernieuwende boerinnen konden dus wel wat steun gebruiken in de vorm van technische, administratieve, commerciële kennis door vorming of via persoonlijk advies. Dat levert Steunpunt Hoeveproducten.

Profiel van de hoeve-kopers

  1. De ouderen. De oudste ouderen uit gewoonte: met een veelgebruikte zak of doos aardappelen, peren of eieren kopen bij de jonge boerin van wie ze de grootmoeder nog hebben gekend. Of uit nostalgie, de iets minder ouden van dagen die als kind nog melk haalden bij “de” boerin.
  2. Jonge grootouders, vijftigers die wat meer tijd en geld hebben en iets voor hun gezondheid over hebben, belang hechten aan versheid en smaak, die in één woord bewuste kopers zijn.
  3. Daarnaast jonge gezinnen met kleuters en basisschoolkinderen die  willen dat hun kinderen weten waar hun eten vandaan komt.

SteunpHoevep rgbHet Steunpunt Hoeveproducten richt zich in de eerste plaats tot de land- en tuinbouwers. Als de boeren en boerinnen aankloppen met hun plannen, worden ze gewaarschuwd dat ze goed moeten nadenken. Een marktstudie is één van de instrumenten om na te gaan of het concept zal aanslaan. Hiervoor kunnen ze terecht bij het Innovatiesteunpunt voor de landbouw

Verder heeft Steunpunt Hoeveproducten een informatieve website om land- en tuinbouwers wegwijs te maken in de opstart van een korte keten-activiteit. Voor de consumenten is er de verwijzing naar de sites van VLAM, Voedselteams, bioforum en CSA in ‘rechtvanbijdeboer’.

Ook bio en CSA

Dat KVLV en Boerenbond de bio- of CSA-boeren uitsluit, is een misverstand, zegt Ann Deltelder. Steunpunt Hoeveproducten helpt iedereen met zijn expertise. Uiteindelijk komen alle verkopers van hoeveproducten (als ze dat wensen) terecht op die ene website, gericht naar de consument.

Steunpunt Hoeveproducten tracht de consumenten warm te maken voor de korte keten. Vooral het duizendtal plaatselijke KVLV-afdelingen verspreidt de boodschap: “Koop bij de boeren in je buurt”. Voor de eigen feestjes bijvoorbeeld. Vele afdelingen organiseren bezoeken bij die boeren. Je kunt er van op aan dat de KVLV-vrouwen terug komen, klant worden en voor mond-aan-mond reclame zorgen.