Ga naar de inhoud

Brussel, 24 maart 2006 : Van 24 tot en met 26 maart staan op het Muntplein in Brussel de restanten van een Angelim Vermelho (1) uit het Amazonewoud. De stronk is omgeven door zakken soja die de druk van de agroindustrie op het Amazonewoud symboliseren. Brazilië zal op korte termijn de belangrijkste sojaproducent ter wereld zijn, vooral om te voorzien in ons veevoeder. Voor de uitbreiding van deze teelt wordt het Amazonewoud gekapt. Grootschalige soja-aanplantingen hebben daarnaast ook andere impacten op het leefmilieu en dragen over het algemeen niet bij tot een beter welzijn voor de lokale gemeenschappen en inheemse volkeren in deze regio. De stronk weegt ongeveer 15 ton, is 5 meter hoog en meet aan de basis ook ongeveer 5 meter. De stronk zal tot zondagavond dag en nacht bewaakt worden door een Greenpeace-team. Op vrijdag 24 maart schenken actievoerders van Greenpeace het publiek « een glaasje ontbossing ». Ze zullen daarbij een woordje uitleg geven over de link tussen de vernietiging van het Amazonewoud en een glaasje koemelk, of een kotelet of een kippeboutje.

De link tussen een glaasje koemelk, een kotelet of een kippeboutje en de vernietiging van het Amazonewoud zit hem in het veevoeder. Soja, die onder meer geteeld wordt in Brazilië en Argentinië , wordt voor een groot deel geëxporteerd en komt voornamelijk in het veevoeder van ons vee terecht.

«Soja-aanplantingen in Brazilië breiden zich uit en zijn een nieuwe motor voor ontbossing in Amazone. 17 % van het Braziliaanse Amazonewoud is al tegen de vlakte gegaan,vooral in de afgelopen 30 jaar (2). Het Amazonewoud – het grootste tropische regenwoud ter wereld – moet dringend beschermd worden tegen verdere bedreigingen. Het herbergt maar liefst 30 % van de soorten die op het land leven, maar ook miljoenen mensen zijn er voor hun levensonderhoud van afhankelijk. Deze boom in de sojaproductie – hoofdzakelijk gecontroleerd door een handvol multinationals – draagt niet bij tot een duurzame economie, eerder integendeel » zegt Veerle Dossche, van de bossencampagne van Greenpeace

Naast ontbossing dragen de industriële soja-aanplantingen ook bij tot bosbranden, een grootschalig gebruik van pesticiden met alle risico’s op vervuiling en vergiftiging vandien, degradatie van bosgebieden door bouw van infrastructuur en aanleg van wegen. Bij genetisch gemanipuleerde soja komen daar nog extra risicio’s bij zoals de vermindering van bodemvruchtbaarheid, resistentie tegen herbiciden, enz.

« Sinds 1996 teelt Argentinië op grote schaal genetisch gemanipuleerde soja. Een ecologische en sociale ramp is zich daar aan het voltrekken » zegt Karen Simal, GGO-campaigner van Greenpeace België. « In België hebben we reeds rond de problematiek van (GGO)soja in veevoeder gewerkt en aangetoond dat voor melkvee soja kan vervangen worden door een lokaal alternatief zoals gras en klaver. Bovendien is het meer rendabel voor de boeren.» (3)

Ook vanuit sociaal oogpunt schept de industriële teelt van soja heel wat problemen. Steeds meer grond is in handen van minder eigenaren. Werkomstandigheden zijn onaanvaardbaar op heel wat grootschalige boerderijen. En grootschalige soja-aanplantingen garanderen geen voedselzekerheid voor iedereen (4).

Daarom vraagt Greenpeace aan de sector om geen genetisch gemanipuleerde soja, noch Amazonesoja in het veevoeder te gebruiken. Verder vraagt Greenpeace om soja te vervangen door alternatieven wanneer deze beschikbaar zijn.

De stronk zal op het Muntplein blijven tot zondagavond. Een informatieve brochure over de impact van grootschalige sojateelt op het leefmilieu en op sociaal vlak is ter plaatse beschikbaar, en op de website: www.greenpeace.be

Noten:
(1) De stronk is afkomstig uit Brazilië. Het is een stronk van de boomsoort Dinizia excelsa. Deze soort komt alleen voor in Amazone (endemisch). Het is één van de grootste bomen in Zuid Amerika, kan 55 tot 65 meter hoog worden en is een economisch belangrijke soort. Het hout van de boom wordt gecommercialiseerd als Angelim Vermelho en kan worden gebruikt voor onder meer waterwerken en antiparkeerpaaltjes.
(2) Tussen juli 2003 en juli 2004 verdween 27.200 km² van het Amazonewoud. Ongeveer de helft van de ontbossing vond plaats in Mato Grosso, en 2/3 daarvan was bovendien illegaal. Mato Grosso is de deelstaat met de grootste oppervlakte aan soja-aanplantingen. De gouverneur van Mato Grosso, Blairo Maggi, is de grootste individuele soja-producent in de wereld.
(3) “Zuivere melk – Melkproductie zonder GGO’s duurzaam en goedkoop” is de titel van een rapport dat Greenpeace in juni 2005 publiceerde. In het rapport wordt de milieu-impact van intensieve sojamonocultuur in Argentinië bestudeerd. Het rapport gaat ook in op de haalbaarheid van veevoeder zonder genetisch gemanipuleerde soja voor melkvee. Het rapport is beschikbaar op de volgende link : http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/zuivere-melk-deel1

(4) Intensive sojateelt in Latijnse-Amerika: gevolgen voor samenleving en milieu
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/intensieve-sojateelt-in-latijn

Contact
● Veerle Dossche, bossencampagne, Greenpeace België 0494 510 992
● Karen Simal, GGO campagne, Greenpeace België 0496 122.100