Ga naar de inhoud

(overgenomen uit VILT 28/06/2006)
De toekomst van de melkquota is dezer dagen een hot item. Maandagavond kon eurocommissaris Mariann Fischer Boel tijdens een bijeenkomst van de European Dairy Farmers in het Deense Viborg niet om de hete brij. "Dat Nederlandse melkveehouders nog altijd bereid zijn om twee euro per kilo melkquotum op tafel te leggen, vind ik ongelooflijk. Dat is ridicuul", zei ze zonder omwegen. Fischer Boel pleit er wel voor dat de quota slechts geleidelijk zullen verdwijnen.

Het melkquotum is een verhandelbaar productierecht dat in 1984 werd ingevoerd in de Europese Unie om boterbergen en melkplassen te bestrijden. Ieder land krijgt een quotum dat verder verdeeld wordt onder zuivelbedrijven en melkveehouders. Door onder meer de afbouw van interventieprijzen botsen de melkquota steeds nadrukkelijker met de principes van de vrije markt. Dat de melkquota eerlang afgeschaft worden, lijkt vast te staan.

Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is een ander paar mouwen. "We moeten proberen de quota geleidelijk aan te laten verdwijnen", meent Fischer Boel, die daarbij benadrukt dat het slechts om haar persoonlijke mening gaat. "Een harde landing zou niet fair zijn tegenover de veehouders die nu nog investeren in melkquota. Twee euro per kilo melk vind ik echt wel schadelijk voor de melkveehouderij".

Met welke beleidsinstrumenten de quota uitgefaseerd worden, wil Fischer Boel niet zeggen. Formeel is het een vraag die pas in 2008 aan de orde kan komen bij de evaluatie van het hervormde landbouwbeleid. Een van de opties om de melkquota na 2008 langzaam te laten verdwijnen, is om de Europese melkplas harder te laten groeien door de quota te verruimen. Deze suggestie werd vorige week nog gedaan door Fischer Boels topambtenaar Hermen Versteijlen tijdens de jaarvergadering van Milcobel. Maandag weigerde Fischer Boel verdere commentaar over deze insteek.