Ga naar de inhoud

Zuivelondernemingen in de Europese Unie verliezen volgend jaar ruim een derde van de Europese marktsteun. Nadat de Europese Commissie eerder al had voorgesteld het budget voor marktmaatregelen in de zuivelsector met 240 miljoen euro terug te brengen, hebben de landbouwministers besloten er nog eens 150 miljoen euro van af te pitsen. Voor zuivel wordt dit jaar 858 miljoen euro uitgetrokken, dat wordt dus ongeveer 500 miljoen euro in 2007. Dat staat te lezen in het Agrarisch Dagblad.

De beperkingen komen voort uit de laatste hervormingsmaatregelen en de redelijke tot gunstige marktontwikkelingen binnen en buiten de EU. Daardoor kunnen exportrestituties en interne marktsteun worden verminderd. De extra vermindering van de steun aan de zuivelsector brengt de sector een stap dichterbij de feitelijke afschaffing van de exportsubsidies. Die is voorzien voor 2013 indien de WTO er in slaagt om een globaal akkoord te bereiken.