Ga naar de inhoud

Volgens prognoses van de OESO zal de Europese zuivelexport in 2014 flink gedaald zijn. Zo wordt voor boter een daling van de uitvoer verwacht van ongeveer 200.000 ton in de voorbije jaren tot 55.000 ton in 2014 en voor magere melkpoeder van 250.000 tot 80.000 ton. De uitvoer van kaas zou dan weer lichtjes kunnen toenemen van 430.000 naar 445.000 ton. De daling van de zuivelexport en de redelijk op peil blijvende wereldmarktprijzen zullen de nadelen van een eventuele afbouw van exportsubsidies beperken, luidt het.

De OESO voorspelt een stijgende wereldvraag naar zuivelproducten, vooral in de ontwikkelingslanden, en een groei van de wereldmelkproductie van 20 procent tussen 2004 en 2014. In de EU blijft de productie min of meer stabiel waardoor het Europese aandeel in de wereldmelkproductie daalt van 23 naar 19 procent. In China wordt de sterkste productiegroei verwacht, gevolgd door Argentinië, India en Nieuw-Zeeland.

De wereldmarktprijzen van boter en melkpoeder zullen volgens de OESO in 2014 ongeveer op hetzelfde niveau liggen als in 2004, wat duidelijk hoger is dan in de periode 1999-2003. De kaasprijzen zullen omlaag gaan ten opzichte van het hoge peil van 2004, maar ook hoger blijven dan in de jaren daarvoor. De OESO is er bij de projecties wel van uitgegaan dat de melkquota in de Europese Unie minstens tot 2014 gehandhaafd blijven. Als deze eerder wordt afgeschaft, zal de productie in Europa toenemen. Dit zal zich vertalen in meer export naar derde landen, met als gevolg een neerwaarts effect op de wereldmarktprijzen.