Ga naar de inhoud
hoevezuivelbrochure

Wervel heeft een boekje klaar over hoevezuivel.

Het boekje wil de klanten informeren zodat ze weten wat ze eten. Komen aan bod: samenstelling van het voeder, bewaring van het voeder en de manier waarop dat voeder is geteeld, maar ook de zorg voor het melken, de melkbewaring, de bewerking die de melk ondergaat voor je ze koopt als hoevemelk, -kaas of yoghurt.

Download de brochure in PDF.

Papieren versie op kantoor te verkrijgen.

We zijn uiteraard voorstanders van de korte voedselketen en dus zijn we zeker voor de verwerking op de boerderij zelf en voor een zo direct mogelijke verkoop. Waarom nu speciaal zuivel? Het verband zit in het voeder. We hebben wel al een lijst samengesteld van verkooppunten van sojavrije zuivel (en vlees). Maar er is meer aan de hand dan iets niet doen, in dit geval geen of minder soja geven. Wat doen veetelers die soja-vrije of soja-arme veetelers dan wel? Ze kunnen alternatieve gewassen gebruiken. Ook daarover heeft Wervel informatief materiaal gemaakt. Je hoeft nochtans niet eens zo ver te gaan. Met gras en klaver ben je een heel stuk op weg. Anderzijds is die verandering van voeder (boeren spreken over “rantsoen”) geen wondermiddel om nu plots meer en beter vlees en melk te krijgen. Dat was ook niet het uitgangspunt. Wat we tegen ingevoerde soja (en zijn onafscheidelijke inlandse kompaan maïs) hebben, is niet zozeer de voederwaarde, dan wel de nadelige ecologische en sociale gevolgen ervan.

Wat we nu vaststellen is dat die boeren die “overschakelen” niet alleen alternatief bezig zijn op het vlak van voeder, maar ook op andere vlakken. Sommige van die boeren hebben elkaar leren kennen via Wervel. Ze wisselen hun ervaring uit. Zo zijn er enkele veetelers-zuivelmakers die hun inzichten hebben samen gelegd. Daaruit is een boekje over hoevezuivel ontstaan.

Wees gerust, het is geen boekje tegen soja. Er staat bijna niets over in. Het is ook geen reclameboekje om meer volk naar de hoevewinkels te lokken.

Die “hoevezuivel” is natuurlijk geen “appellation contrôlée”. Industrieel gemaakte zuivel noemt zich ook al eens “echte” hoevezuivel en alle boeren die zelf zuivel maken doen het niet op dezelfde manier, laat staan dat ze hun dieren op dezelfde wijze voederen en hun grond op dezelfde wijze bewerken. Dit boekje legt uit hoe de boeren en boerinnen die bij Wervel aanleunen, hun best doen om “goede” zuivel te verkrijgen. Zij zijn het dan ook die dit boekje zullen aanbieden aan hun klanten.

Makers en verkopers van hoevezuivel kunnen een presentexemplaar van het boekje aanvragen bij Wervel. Als blijkt dat ze achter de inhoud staan, kunnen ze het bestellen voor hun klanten. Gewoon bellen of mailen. Hetzelfde geldt voor wie in vorming en onderwijs de hoevezuivel onder de aandacht wil brengen.