Ga naar de inhoud

Het Europese beheerscomité voor suiker heeft beslist dat ons land dit jaar 13,5 procent minder suiker moet produceren dan vorig jaar. Telers kunnen hierdoor slechts 86,5 procent van hun quotum uitzaaien. "Aanvankelijk was een lineaire korting voorzien van 12 procent voor heel Europa, maar de Commissie heeft beslist dat landen die al meer dan de helft van hun quotum hebben ingeleverd bij het herstructureringsfonds dit jaar niet gekort worden", reageert Boerenbond-medewerker François Huyghe in een gesprek met VILT.

In het kader van de Europese suikerhervorming levert de Europese Unie dit teeltseizoen in totaal twee miljoen ton suiker in. Verdeeld over alle lidstaten zou dit een korting betekenen van 12 procent per land. De Commissie wil echter de landen sparen die in het kader van de suikerhervorming quota hebben ingeleverd. Landen die al meer dan 50 procent van hun quotum hebben ingeleverd, worden zelfs ongemoeid gelaten. Landen die minder dan 50 procent hebben ingeleverd, worden beperkt gekort. Zo krijgt Finland, dat 38 procent heeft ingeleverd, een korting van 3,24 procent. Tjechië, dat 23 procent inleverde, krijgt 7,29 procent korting.

Door deze regeling moeten landen zoals België een grotere inkrimping verteren dan de eerder aangekondigde 12 procent. "De Commissie heeft spijtig genoeg geen rekening gehouden met het quotum insulinesiroop dat België inleverde", aldus Huyghe. "Voor ons is dit zeker geen vrolijke beslissing, maar we beseffen ook dat de maatregel nodig is om het suikeroverschot in te perken".

Aanvankelijk zag het er naar uit dat België suiker moest produceren volgens zijn volledige quotum, waarna er een heffing moest betaald worden voor het deel dat niet kan afgezet worden. Daar is het suikerbeheerscomité op teruggekomen. “Gelukkig maar”, zegt Huyghe. “Het was een nogal zinloos voorstel. De beslissing is ook op tijd gevallen, want er zijn nog geen bieten ingezaaid. Dat laat de landbouwers nog toe om voor andere teelten te kiezen".

De toegekende korting geldt enkel voor dit jaar. "Het is een tijdelijke productiedaling", zegt Huyghe. "Maar we beseffen wel dat er nog inperkingen zullen komen. Bij Boerenbond hebben we becijferd dat we tegen 2010 twintig procent van ons quotum zullen moeten inleveren. We zullen de komende maanden gesprekken voeren met de verschillende landbouwministers om te bekijken hoe we kunnen voorkomen dat die inkrimping in één keer wordt doorgevoerd".

Momenteel is er wereldwijd een overaanbod aan suiker. Het voorstel wordt in februari voorgelegd aan de lidstaten. Die werden het vorig jaar eens over een structurele hervorming van de subsidies voor de suikerproducenten. Die hervorming heeft de productie momenteel echter nog niet voldoende doen dalen.

De bedoeling was dat de productie vooral zou worden afgebouwd in die gebieden waar de teelt weinig efficiënt kan verlopen. Het aantal boeren dat een aanvraag indient bij het herstructureringsfonds, ligt sterk onder de verwachtingen. Eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel had al enkele malen opgeroepen om hier verandering in te brengen. Zonder succes evenwel.

Eind 2005 hervormde Europa het suikerbeleid. Toen werd beslist om de suikerprijs gespreid over vier jaar met 36 procent te laten dalen. Een herstructureringsfonds moest er tegelijkertijd voor zorgen dat de minst competitieve landen op vrijwillige basis suikerquota zouden inleveren. Door de hoge wereldmarktprijzen verloopt deze herstructurering erg stroef, waardoor Europa tegen aanzienlijke productieoverschotten dreigde aan te kijken.