Ga naar de inhoud

" ‘Vrouwen met Vaart’ botsen met melkveehouders
Dat Vandemoortele de Alpro-soja een ecologisch alternatief noemt voor koemelk, kunnen de Vlaamse melkveehouders nog begrijpen. Maar dat ook de KVLV in zijn ledenblad een artikel publiceert met als titel ‘Soja, een gezond alternatief voor zuivelproducten’ is bij de sectorvakgroep melkvee van Boerenbond niet in goede aarde gevallen."

Dit werd op 30 oktober 2006 door VILT gemeld. Het bericht vervolgt :
"De melkveehouders van Boerenbond hebben een brief gestuurd naar de verantwoordelijke uitgever "om nadere uitleg te vragen over de KVLV-strategieën en -cultuur inzake de keuze van de artikels in hun ledenblad". De boeren vinden alvast dat de houding van KVLV haaks staat op het enthousiasme van de melkveehouders die recent beslist hebben om te investeren in de mededeling dat de promotiecampagnes voor melk niet alleen gefinancierd worden door de EU, maar ook aangeboden worden door de ‘melkveehouders van bij ons’."

Waarom brandt de melk bij Boerenbond zo snel aan ?

En wat zal er niet gebeuren als iemand een pleidooi houdt voor sojaproducten zoals tofu, tempeh e.d. als vervanging van vleesproducten ?

Of is hier iets anders aan de hand ?

Zijn het de mannen die zweren bij koemelk en echt vlees om te voorzien in onze eiwitten en zijn het de vrouwen die – intussen geëmancipeerd – om zich heen zien en vaststellen dat sojaproducten, zowel in de vorm van melk als in de vorm van tofu en tempeh volwaardige vervangers zijn voor dierlijke producten ? En ook vaststellen dat dat een pak efficiënter is, omdat de vorming van dierlijke uit plantaardige eiwitten een tweevoud of meer verlies aan eiwitten geeft.

tofu is een vorm van platte kaas, gemaakt van sojamelk;
tempeh is een fermentatieproduct van de hele sojaboon.