Ga naar de inhoud

Prognose wijst op forse inkrimping suikerbietenareaal.

Volgens de eerste schattingen die circuleren over het ingezaaide suikerbietenareaal in de Europese Unie is er sprake van een daling van 18,7 procent. Dat betekent dat het totale areaal met 399.000 hectare daalt naar 1,7 miljoen hectare.

De scherpe daling is een gevolg van de suikerhervorming die de Commissie in december doordrukte. Toen werd besloten om de suikerprijs met 36 procent in te krimpen over een periode van vier jaar. De boeren worden voor bijna twee derde gecompenseerd via een directe betaling.

Dit jaar zijn er geen suikerbieten gezaaid in Ierland, de laatste suikerfabriek heeft er de deuren gesloten. Het areaal in Italië zakt met maar liefst 64 procent en in Griekenland met 53 procent. In belangrijke productielanden zoals Frankrijk (-11 procent) en Duitsland (-13 procent) is de teruggang van het areaal groter dan in België. In ons land zou het bietenareaal dalen van 86.000 naar 83.000 hectare.

Opmerkelijk is dat het bietenareaal in Spanje voorlopig het best standhoudt van alle EU-landen. De jongste beleidshervorming zal de bietenteelt immers onrendabel maken in landen waar de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn. Dat is onder meer het geval voor Zuid-Europa. Het algemene beeld is dat het zaaien in de EU dit voorjaar traag is verlopen en dat het daarom onwaarschijnlijk is dat de uitstekende opbrengsten van vorig jaar worden herhaald.

Eerdere berichtgeving over de suikerbietenteelt:
5/5/06: Export C-suiker nog mogelijk tot eind augustus
24/11/05: Europese suikerprijs daalt met 36 procent

De prijs van suiker is vorige week op de termijnmarkt in Londen naar een recordhoogte gestegen. Een ton witte suiker voor levering in augustus bereikte een recordstand van 490 dollar. Later zakte de prijs iets terug. De prijs van witte suiker is sinds het begin van dit jaar met 44 procent gestegen.

060513VILT