Ga naar de inhoud

China keurt de Braziliaanse export van GG-soja goed voor de eerstkomende vijf jaar

De Braziliaanse regering zei donderdag, 16 maart dat de Chinese autoriteiten voor de eerstkomende vijf jaar aan Brazilië de uitvoer hebben toegestaan van genetisch gemanipuleerde = GG-soja.

Het besluit viel nadat een Braziliaanse missie naar China had onderhandeld met het Chinese ministerie van landbouw over een langere goedkeuringstermijn voor Braziliaanse soja; vroegere exportvergunningen werden verleend op jaarbasis.

Het secretariaat externe betrekkingen van het ministerie van landbouw (MAPA) in Brazilië zei dat China met onmiddellijke ingang Brazilië toestemming had gegeven om door te gaan met de export van GG-soja.

"We bereikten het maximum dat hun wetgeving toestaat. Deze beslissing geeft grotere zekerheid voor de Braziliaanse exporten naar China," zei Denise Mariano, MAPA’s coördinator van bilaterale overeenkomsten, die deel uitmaakte van de missie naar China tussen 6 en 9 maart.

Soja-exporten maken voor ca 25% deel uit van de totale exporten van Brazilië naar China.

Volgens de Chinese autoriteiten komt ca 30% van de Chinese sojaimporten uit Brazilië.

In 2005 exporteerde Brazilië een totaal van 1,7 miljard US$ in de vorm van sojabonen naar China.

De productie van GG-teelten begon in Brazilië in 2004 toen de regering een voorlopige toestemming gaf voor de teelt van GG-soja.

Meer dan 100.000 boeren in Brazilië telen GG-soja.

Copyright © 2005 McauHub      

Links: Source: MacauHub

 

Brasilia, Brazilië, 17 maart 2006