Ga naar de inhoud

Op 26 juli 2004 bracht de ontwikkelingsorganisatie Action Aid een nieuw rapport uit waarin de VS en de EU worden beschuldigd van grove tactieken tegenover ontwikkelingslanden bij de huidige WTO-onderhandelingen. Het rapport dat de titel draagt : "Verdeel en heers : Hoe de EU en de VS bij de WTO allianties van ontwikkelingslanden beantwoorden " richt zich op de tactieken van de EU en de VS in de aanloop naar de ministeriële bijeenkomst van de WTO in Cancún en verder.
Het vernietigend rapport beschuldigt de VS en de EU samen met andere ontwikkelde landen van het tiranniseren van ontwikkelingslanden en van pogingen tot splijting van de pas gevormde allianties van de ontwikkelingslanden zoals de G20, G90 en G33. Het rapport stelt dat omwille van het beletten dat ontwikkelingslanden te veel kracht ontplooien bij de onderhandelingen, de ontwikkelde landen een serie aggressieve aanvallen toepassen zoals dreiging met het snijden in hulpfondsen, verlies van handelsvoordelen en de blokkering van belangrijke leningen en schuldvermindering. Het rapport geeft ook voorbeelden van persoonlijke aanvallen op afgevaardigden van ontwikkelingslanden die volharden  in de verdediging van de belangen van hun eigen land tegen de aanspraken van rijkere landen. G20-leden werden volgens eigen zeggen geconfronteerd met de druk van ontwikkelde landen – verschillende ontwikkelingslanden die de hoop hadden vrijhandelsovereenkomsten te sluiten met de VS werd te verstaan gegeven dat zij dat niet zouden kunnen doen als zij aangesloten bleven met de G20.

Volgens het rapport gaan ontwikkelde landen door met het uitoefenen van zware druk op ontwikkelingslanden. Na de mislukking van Cancún zijn de meeste tactieken echter verfijnder geworden. In plaats van open druk uit te oefenen op ontwikkelingslanden om allianties te verlaten, proberen ontwikkelde landen nu om allianties van ontwikkelingslanden tegen elkaar op te zetten. Action Aid beweert dat hun rapport een sterk bewijs levert dat het aanbod van de EU aan de G90 in mei "een loos aanbod was bedoeld om wrijvingen op te wekken tussen allianties van ontwikkelingslanden" [Het gaat hier om de brief, dd. 9-5-2004, van de EC Commissarissen Lamy (handel) en Fischler (landbouw), waarin zij het ogenschijnlijk indrukwekkende aanbod doen om over te gaan tot afschaffing van alle vormen van exportsubsidie onder voorwaaarde dat ook de VS en andere rijke landen die stap zullen doen.].

Het rapport doet tenslotte enkele aanbevelingen om te zorgen dat ontwikkelingslanden minder gevoelig worden voor de druk van rijke landen. Het gaat om de aanvaarding van elementaire democratische procedures bij de WTO en toegenomen transparantie bij de vergaderingen. Het rapport roept ook "WTO-leden op te stoppen met politieke, economische en persoonlijke bedreigingen tegen andere Lidstaten [en hun vertegenwoordigers] ten einde consensus af te dwingen in internationaal handelsoverleg."

Het rapport is te vinden op de website van Action Aid:
http://www.actionaid.org.uk/embargoed_ford_report04.pdf
"Report Exposes Rich Countries’ Attempts to Control Trade Talks," ACTIONAID RELEASE, 26 July 2004.

[bericht ontleend aan Bridges Weekly vol. 8, no 27]