Ga naar de inhoud
Europese vlag

In VODO-verband zat Wervel mee aan de discussietafel met de Boerenbond. Hieruit vloeide een consensustekst voort, waarmee we gezamenlijk lobbywerk doen op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. De tekst eindigt met een lijst van thema’s waar (nog) geen eensgezindheid rond is. Lees Wervels visietekst over een toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Samen met de Waalse tegenhangers organiseren we een Europees symposium op 24 maart rond een toekomst voor een sterk GLB.