Ga naar de inhoud

Correcte prijzen voor landbouwers en bescherming van natuur en milieu

“De voorstellen voor de hervorming van het Europees Landbouwbeleid, die momenteel door de Europese instellingen besproken worden, schieten op twee essentiële punten zwaar tekort”, vinden Vredeseilanden, Natuurpunt, Wervel, Oxfam en Bond Beter Leefmilieu. “De beleidsvoorstellen garanderen geen eerlijke prijzen voor landbouwers. Bovendien zijn de voorstellen niet duurzaam. Ze geven onvoldoende antwoorden op de grote uitdagingen van de toekomst: de stijgende vraag naar voedsel, brandstof en energie, de klimaatsverandering en de achteruitgang van ecosystemen.” De NGO’s rekenen op de europarlementariërs en minister van Landbouw Kris Peeters om voluit te kiezen voor een duurzame toekomst voor de landbouw.

2012 is een belangrijk jaar voor het Europees landbouwbeleid (GLB). Niet alleen viert het GLB haar 50e verjaardag, ook liggen er nieuwe wetsvoorstellen van de Europese commissie voor de periode 2014-2020 op tafel. Vredeseilanden, Natuurpunt, Wervel, Oxfam en Bond Beter Leefmilieu lanceren vandaag een gezamenlijk standpunt voor een duurzaam Europees landbouwbeleid.

Geen structurele oplossingen

“De nieuwe wetsvoorstellen zijn een gemiste kans om structurele oplossingen te ontwikkelen voor de grote uitdagingen die op de landbouwsector afkomen. Ze zetten te weinig in op een meer duurzaam, klimaatbestendig en maatschappelijk verantwoord landbouwsysteem. Het is vooral een business-as-usual-verhaal met hier en daar enkele positieve punten op vlak van milieu. Maar zelfs voor deze voorstellen hangt de effectiviteit sterk af van de manier waarop de lidstaten de maatregelen uitvoeren.”

Steun voor milieuschade

De NGO’s stellen dat de huidige voorstellen niet-duurzame aspecten van de landbouwsector blijven ondersteunen. Een groot deel van het budget wordt gebruikt voor steun aan veehouderij en stimuleert op die manier de overmatige vleesconsumptie en -productie, die een enorme druk op natuur, leefmilieu en samenleving legt, zowel hier als in het Zuiden. “40% van het totale EU-budget of 30 eurocent per Europeaan per dag gaat naar de landbouwsector. Wij verwachten daarom dat daar duidelijke voordelen en meetbare doelstellingen voor natuur, milieu en maatschappij tegenover staan. Europa moet ook instrumenten uitwerken die er voor zorgen dat landbouwers een eerlijke prijs voor hun product krijgen. Dit is de enige manier om de voedselzekerheid op lange termijn veilig te stellen.”

Publiek geld voor publieke diensten

Wij pleiten voor een landbouwbeleid dat vertrekt vanuit het principe publiek geld voor publieke diensten. Dat betekent dat men landbouwers ondersteunt die duurzame goederen en diensten produceren. Het Europees Landbouwbeleid moet een duurzame, multifunctionele landbouw ondersteunen, op maat van de draagkracht van ecosystemen, met rechtvaardige prijzen voor alle schakels in de keten en zonder negatieve impact voor ontwikkelingslanden. Een antwoord op het huidige landbouwmodel bestaat in een meer agro-ecologische landbouwvoering, die hoge productiviteit combineert met milieubescherming.”

Het is nog niet te laat om een duurzaam en coherent langetermijnperspectief op te nemen. We rekenen daartoe op de Vlaamse europarlementariërs en op minister van Landbouw Kris Peeters.

Lees de gezamenlijke positietekst.