Ga naar de inhoud

Uit VILT (04/05/2006)

De Europese Commissie heeft woensdag de ontwerpbegroting voor 2007 voorgesteld. De betalingen bedragen 116,4 miljard euro of 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van de Unie. Dat is minder dan de 1,01 procent van de begroting van 2006. Volgens begrotingscommissaris Dalia Grybauskaité gaat het om een "minimalistisch budget".

De begroting 2007 is het eerste budget dat in het kader van de meerjarenbegroting 2007-2013 werd uitgewerkt. De lidstaten hebben er maandenlang met de Commissie over onderhandeld en er vervolgens nog eens maandenlang met elkaar over geruzied. Pas in december 2005 slaagden de 25 erin om een consensus over het uitgavenplafond en de verdeling tussen de verschillende rubrieken te bereiken. Nadien volgde nog een onderhandelingsronde met het Europees Parlement. Op 5 april 2006 raakten Raad en Parlement het uiteindelijk eens over de cijfers.

Tussen 2007-2013 mag 862 miljard euro worden uitgegeven. Dat is 1,045 procent van het bni. Dat cijfer lag beduidend lager dan de 994,3 miljard euro die de Europese Commissie oorspronkelijk voorstelde. De jaarlijkse begrotingen moeten het kader van de meerjarenbegroting strikt respecteren. Zowel wat het globale uitgavenplafond betreft als de plafonds van de diverse rubrieken.

In vergelijking met 2006 gaat er beduidend meer geld naar de Lissabon-rubriek: groei, innovatie en cohesie. Daar gaat 42,8 procent van het totale budget naar toe, goed voor 54,3 miljard euro of een stijging van 14,3 miljard in vergelijking met 2006. Landbouw, inclusief plattelandsontwikkeling, blijft nog steeds de grootste rubriek in het nieuwe budget: goed 57,2 miljard euro of 45,1 procent van het totaal. In vergelijking met 2006 gaat het echter om een bescheiden stijging van slechts 1,2 procent.

Het voorstel van de Commissie moet nu door Raad en Parlement worden aanvaard en meestal heeft dat tot gevolg dat er nog aan de cijfers wordt gesleuteld. Aan substantiële wijzigingen moet men zich niet verwachten, vermits de afspraken van het meerjarenbudget overeind moeten blijven.

Grybauskaité wees erop dat er nog een hele weg is af te leggen vooraleer de Unie over een modern budget beschikt, waar met de prioriteiten van een moderne Unie wordt rekening gehouden. "Daarvoor", aldus Grybauskaité, "is het zo belangrijk dat er ernstig werk wordt gemaakt van de herzieningsclausule van 2008/2009".