Ga naar de inhoud
Reclaim the Fields!

Op 17/04/'96 werden in Brazilië 19 landloze boeren vermoord van de Landloze Boerenbeweging MST.

In Vlaanderen zijn er door de voortschrijdende schaalvergroting elk jaar 3% minder boeren. Er zijn echter tientallen mensen die willen boeren, maar geen toegang krijgen tot grond. Zij sluiten zich aan bij Reclaim the Fields, een Europese groepering van jongere mensen die geloven in de toekomst van eerlijke landbouw. Op 17 april voerden deze enthousiaste jongeren actie in Brussel.

Reclaim the fields:

"Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om het terug mogelijk te maken dat mensen boer(in) worden om de voedsel­soevereiniteit van onze streken, de dynamiek van onze regio’s, sterke sociale banden tussen de boeren en de consumenten, en het respect voor de natuur te verzekeren. Deze weg is volgens ons een geloofwaardig antwoord op de verschillende crisissen, zowel sociaal-economisch als op vlak van klimaat en biodiversiteit.

Om genoeg voedsel te produceren voor de hele Belgische bevolking op een manier die respectvol is voor mensen, dieren en de natuur moeten er meer Belgische boeren zijn. Hiervoor moeten we de toegang tot land en tot andere hulpmiddelen vergemakkelijken voor jonge mensen, en zeker voor diegenen die niet uit boerenfamilies komen.

Het is dringend dat de overheden reageren en zij hebben hiervoor de middelen! Een groot deel van de landbouwgrond is eigendom van de lokale overheden en kerkfabrieken. Echte politieke wil volstaat dus om deze situatie te veranderen.

Een groep jonge stedelingen, waarvan velen een opleiding biolandbouw hebben gevolgd, zijn op zoek naar grond om te beginnen duurzaam boeren. De maatschappij vraagt volgens hen een landbouw die veel minder grootschalig en industrieel is. Deze jonge mensen willen dan ook actief gaan voor een landbouw die directer bij de consument staat, resoluut kiest voor korte keten en ecologisch intensief is in plaats van input- en kapitaalsintensief.

Wervel voerde mee actie om een stem te geven aan deze mensen die binnen de sector onvoldoende au sérieux genomen worden. De vergrijzing en het gebrek aan starters wordt binnen de sector wel geproblematiseerd, maar volgens Wervel schrikt de industriële landbouw en de kapitaallast daarvan terecht starters af.

Een vijftiental enthousiaste jongeren voerden op enkele drukke plaatsen zoals de Nieuwstraat in Brussel een straattoneel op waarbij ze symbolisch de greep van de agromultinationals en de voedingsindustrie op de boeren en de planeet aan de kaak stelden. Een antwoord op deze landbouwcrisis ligt in het lokaal duurzaam boeren. De omstaanders kregen een potje mee met daarin de kiempjes van lokaal te telen groenten.

Deze jonge mensen maken hun eisen bekend naar aanleiding van de Internationale dag van de boerenstrijd 17 april, gestart door Via Campesina na de moord op landloze boeren in Brazilië. Op Europees niveau zijn er leden in Oostenrijk, Zwitserland, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Italië.

Reclaim the streets