Ga naar de inhoud

De verspreiding en de stringentere toepassing van normen voor voedselveiligheid en gezondheid in de landbouw is een bron van zorg voor veel ontwikkelingslanden. Deze normen worden ervaren als een hindernis voor het voorduren van het succes van hun exporten van hoogwaardige agro-voedselproducten (inbegrepen vis, bloemen en andere producten), ofwel omdat deze landen de technische en administratieve capaciteiten missen om hieraan te beantwoorden ofwel omdat deze normen kunnen worden gebruikt op een discriminerende of protectionistische manier.
Deze studie steunt op beschikbare literatuur en op onderhanden werk om het onderliggende bewijs te onderzoeken mbt. het geheel van zich wijzigende normen en de invloed daarvan op bestaande of potentiële ontwikkelingslandenexporteurs van hoogwaardige agrarische en voedselproducten. Het bewijs dat in deze studie wordt geleverd, hoewel slechts partieel van aard, suggereert dat het totaalbeeld voor ontwikkelingslanden niet noodzakelijk problematisch is en zeker minder somber is dan de slogan "normen als hindernis" doet vermoeden. Toenemende normen dienen inderdaad om onderliggende sterkten en zwakheden in de leveringsketen aan het licht te brengen en hebben dus een wisselende invloed op de concurrentiepositie van afzonderlijke landen en onderscheiden marktdeelnemers. Sommige landen en/of industrieën gebruiken juist hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen om op succesvolle wijze een plaats te veroveren of heroveren op de concurrentiële wereldmarkten. Dit benadrukt het belang om de invloeden onder ogen te zien van de maatregelen op het terrein van de voedselveiligheid en de agrarische gezondheid binnen de context van ruimere capaciteitsinperkingen en onderliggende tendensen en prikkels in de keten. De hoofdzaak is hoe ontwikkelingslanden hun sterke kanten kunnen uitbuiten en hun zwakke kanten kunnen overwinnen zodat zij winners ipv. verliezers zijn in de opduikende commerciële en regelgevende context.

Deze kwestie heeft veel te maken met de zg. SPS Standards (Sanitary and Phyto-Sanitary Measures) die een belangrijke rol spelen in het overleg over de herziening van de Overeenkomst inzake Landbouw (Agreement on Agriculture) in de WTO, die thans heftig in discussie is.

http://econ.worldbank.org/files/36684_wps3348.pdf