Ga naar de inhoud
Luis in de pels van Boerenbond

VOORMALIG BOERENBOND-ADVISEUR PLEIT VOOR VEEL MEER ZELFVOORZIENING

– nuchtere analyse die taboe blijft –

Renaat Tijskens, Uitgeverij Marc Van de Wiele, Brugge, 1995, 127 p.

In het edito van deze krant leest u al enkele hoofdelementen van dit belangrijke landbouwanalytische boek. Renaat Tijskens legt in dit essay de complexiteit van het landbouwecosysteem bloot. Op een haast prozaïsche wijze beschrijft hij de eigenheid ervan. Door deze introductie laat hij ook de niet-ingewijde lezer toe om in het verder verloop van het essay ‘in te stappen’ waar hij zijn visie geeft op de symptomen, de diagnose en de therapie van het verziekte landbouwecosysteem om te komen tot uitspraken over de toekomst van de landbouw. Het Westeuropees landbouwecosysteem heeft de grenzen van zijn draagkracht overschreden. De auteur behandelt dit zieke ecosysteem als een dier waarmee de mens in symbiose leeft. Dit dier is echter minder ernstig ziek dan we vaak menen. Wel moeten we de ziekte verzorgen om te vermijden dat de ziekte slepend zou worden, want zonder landbouw kunnen we niet. De auteur brengt het landbouwecosysteem in zijn betoog terug tot zijn essentiële elementen en behandelt het vanuit een mundiaal perspectief. Graan, varkens, de honger als gevolg of oorzaak van landbouw, de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond, … krijgen hun plaats toegewezen. Waarom en hoe het systeem bij te sturen is, wordt op een soms uitdagende, soms eigenzinnige wijze door de auteur uit de doeken gedaan.

Prijs: 12 EUR inclusief verzendingskost – Wees snel: de voorraad is bijna uitgeput

Bestellen via: ingrid PUNT pauwels AT argusmilieu PUNT be – telefoon 03 202 90 70