Ga naar de inhoud
Voeding verknipt
Vera Dua: “Het schijnbare succes van bulkproductie heeft een verwoestende keerzijde”

Auteur Luc Vankrunkelsven beïndigde zojuist een tournee doorheen Brazilië om het nieuwe Wervel-boek ‘Soja: tesouro ou tesoura?/Soja, schat of schaar?’ te lanceren. Op de vooravond van de voetbaleuforie in Brazilië lanceert Wervel de Nederlandstalige versie: ‘Voeding verknipt’. Dat ons landbouw- en consumptiemodel het Amazonewoud en Cerradosavanne in Brazilië vernietigt is een moeilijk verhaal. Daarom kiest Wervel er voor om dit in korte ervaringsverhalen te brengen. Levendige ‘flitsen’ waaruit de samenhang blijkt tussen de dingen. Kom naar de boekvoorstelling op 23 en 30 mei!

Naast de flitsen door Luc Vankrunkelsven, nodigde Wervel prominente figuren uit een bijdrage te schrijven: twee Braziliaanse professoren en twee Vlamingen:

  • Prof. Fábio Nolasco van de Federale Universiteit Cuiabá (van de soja-deelstaat Mato Grosso): ‘Agronomie: paradigma’s in conflict’
  • Prof. Eli Lino de Jesus, IFET  (landbouwhogeschool) Rio Pomba (Minas Gerais): ‘Milieu-ethiek, Groene Revolutie en Agro-ecologie’
  • Leen Laenens, voorzitter van Velt: ‘Tekenen van hoop. Het andere nieuws’
  • Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu: ‘Een holistische kijk op een verknipte realiteit’.

Uit de inleiding van Luc Vankrunkelsven:

Na de Tweede Wereldoorlog voltrok zich in razendsnel tempo de industrialisering en internationalisering van de landbouw. Natuurlijke kringlopen werden doorbroken. ‘Boeren’ kon voortaan met weinig (zichtbare) grond. Varkens en kippen worden sindsdien in West-Europa hoofdzakelijk  ‘grondloos’ vetgemest. Grond, water en petroleum werden overzee gevonden. Onder de vorm van soja voor veevoer. Veevoer wordt voer van vernietiging. Alles wordt van elkaar los gekoppeld: de groeiende consumptie en de onderdelen van de productie. Wat is oorzaak? Wat is gevolg? De samenhang van de werkelijkheid wordt verknipt, verborgen.

Citaat slotwoord Vera Dua:

(…) De eenzijdige focus op de productie van bulkproducten lijkt een economisch succesverhaal. Het heeft ervoor gezorgd dat Brazilië op wereldschaal de grootste exporteur is van soja, koffie, suiker, sinaasappelconcentraat en tot de top drie behoort voor de export van cacao, maïs, bonen en rundvlees. Maar dit schijnbaar succes heeft een verwoestende keerzijde. De jacht naar grond voor de teelt van deze exportgewassen zorgt ervoor dat vruchtbaar land wordt onttrokken aan rechtstreekse voedselproductie en dat waardevolle bossen onherroepelijk verdwijnen. De voorbije 15 jaar is de landbouwoppervlakte met 30% toegenomen ten koste van het Amazonewoud, de grootste groene long ter wereld, en van de Cerrado savanne. De familiale landbouw is in Brazilië nog steeds goed voor 84% van de landbouwbedrijven, maar heeft slechts een kwart van het landbouwareaal ter beschikking. De kleine boeren staan sterk onder druk en de armoede op het platteland blijft een immens probleem. Dit alles heeft ook met ons, Europeanen, te maken. Dank zij de massale import van soja als veevoeder kunnen wij in het Westen onze hoge vleesconsumptie aanhouden en beletten daardoor dat landbouwgrond in het zuiden gebruikt wordt voor lokale voedselproductie. Hetzelfde verhaal geldt trouwens ook voor biobrandstoffen, voor eucalyptusplantages en voor andere exportproducten.(…)

Praktisch:

Lancering ‘Voeding verknipt’

  • 23 mei, 20u., in Boekhandel ‘De Zondvloed’, Onze-Lieve-Vrouwe-straat 70, Mechelen.
  • 30 mei, 20u., in ‘De Zondvloed’, Sint Alfonsusstraat 4, Roeselare