Ga naar de inhoud

Gras en klimaat, nog niet iedereen legt de link. Nochtans zit in deze link heel wat voer voor verbetering. Of: beter voer tout court. Vandaag bestaat ⅔ van het landbouwareaal in Vlaanderen uit grasland Helaas gaan we vandaag door de band genomen niet zorgzaam genoeg met ons grasland om. De maatschappelijke aandacht voor gras en weiland neemt gelukkig toe.

Het vakblad Veeteelt brengt boeren die innoveren met gras onder de aandacht met de wedstrijd: graslandboer 2019. Als we ons inspireren op de natuur kunnen we grasland zeer efficiënt benutten door voedsel te produceren terwijl we de bodem en de biodiversiteit herstellen. Pioniers zoals Joss Van Reeth bij ons, of Gabe en Paul Brown in de Verenigde Staten tonen aan dat bodemherstel en humusopbouw veel sneller kunnen gaan wanneer we een systeem van roterende begrazing toepassen. Kort samengevat: als je koeien elke dag een nieuw stuk gras geeft en daarna het gras lang genoeg laat herstellen ontstaat een positieve dynamiek voor bodem, beesten en boer. Wervel en de co-hogeschool Odissee) dienden samen een projectvoorstel in rond het thema en we kregen van onze Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw groen licht! Slechts 4 op de 25 ingediende dossiers voor de projectoproep “landbouw-natuur” kregen steun. De volgende Vlaamse regering mag gerust meer ambitie tonen. Wervel wil de komende twee jaar boeren samenbrengen met interesse en/of ervaring in roterende begrazing om het ook in Vlaanderen op de agenda te krijgen, ondermeer via online podcast en video’s. Jij kan daarbij alvast helpen:

Ben/ken je een boer met gras en goesting in herstel?
Help je het verhaal van de Amerikaanse pioniers ontsluiten via onze Youtube? (kijk bvb. naar de reeds vertaalde getuigenis van oa. Gabe Brown, of Michael Thompson).
Of werk je liever mee aan een Vlaamse podcast?
Neem contact op met jeroen@wervel.be