Ga naar de inhoud
pawpaw

Op vraag van Wervel, gesteund door Belgische landbouworganisaties en enkele grootwarenhuizen, neemt de federale overheid eindelijk stappen om lupine en pawpaw te legaliseren voor menselijke consumptie.

Sinds de wet op plantenbereidingen in 1997  door toenmalig minister van volksgezondheid Colla uitgevaardigd werd, waren verschillende vruchten en zaden plots illegaal op de markt. Het werd zelfs verboden beukennootjes te verkopen of boragie-bloemetjes in de ijsblokjes te serveren. Zowat alle bakkers stonden plots buiten de wet tot minister Aelvoet in 2000  onze zondagse maanzaadpistoleetjes opnieuw uit de illegaliteit lichtte.

Voor de bakkerij-industrie kon er blijkbaar nog een toegeving gedaan worden om niet-bittere lupine te verwerken in gebak, maar de biologische quiche met lupine of de Portugese tremoços bij het biertje bleven tot nu toe kost voor outlaws.
Terwijl de ons omringende landen volop experimenteerden met zoete lupine als alternatieve proteïne (de Nederlandse overheid had er onlangs zelfs 6 miljoen euro steun voor over), was België het enige land waar die niet-toxische lupinezaden gewoon verboden waren buiten wafels, koekjes en veevoeder. Daar komt nu dus verandering in.
Ook pawpaw krijgt  groen licht van minister Onckelinckx. Pawpaw is een tropische vrucht met mango-banaansmaak die zonder veel problemen hier kan geteeld worden. Momenteel staan er een 1000-tal bomen in België. Alle delen van de boom, met uitzondering van de rijpe vrucht, bevatten acetogeninen, die licht toxisch zijn. Voor biologische productie is de boom uiterst geschikt, van de schors wordt zelfs een biologisch plaag-controle middel gemaakt. Er wordt veelbelovend onderzoek op gedaan naar geneesmiddelen tegen kanker.

Maar in onze aanvraag stond nóg een plantensoort. Eén die zelfs geen toxinen bevat: vezelhennep. Dat klinkt taai om te eten, maar de pioniers die nu vezelhennep telen, zouden het uiterst voedzame zaad en de lekkere olie graag vermarkten, apart van de vezels die industriële verwerking vereisen. Ook hier is België het enige land dat zo’n  een wettelijk verbod kent. Zelfs in de conservatieve VS mogen hennepzaad en –olie vrij verkocht worden.

Wervel deelt het standpunt van het ministerie van volksgezondheid dat spacecake niet in de winkelrekken thuishoort. Maar als de Europese Commissie, de ministers van landbouw en de federale politie een duidelijk onderscheid maken tussen THC-houdende hennep en vezelhennep, waarom dan de Minister van Volksgezondheid niet? Waarom wordt deze teelt uit ons aanvraagdossier gelicht en bestempeld als ‘te gevoelig’? Twee ministers op rij gaven ons dit antwoord. Wij hadden graag een wetenschappelijk advies van de plantencommissie gehad, zoals dat met andere aanvragen gebeurt.

Hennep is cruciaal in de ontwikkeling van een landbouw die CO2 vastlegt en die minder landbouwchemicaliën wil gebruiken. Daarom ook ondertekenden Boerenbond, ABS, Bioforum, FWA en Fugea mee deze aanvraag. Wervel eist een algemene vrijstelling voor het gebruik van vezelhennep in voeding, vezelhennep die trouwens door de gewestregeringen al in het veld gecontroleerd is op het lage THC gehalte.