Ga naar de inhoud

Project agroforestry goedgekeurd door de Vlaamse milieuadministratie

Titel van het NME-project "Natuur en landbouw die de handen in mekaar slaan: daar kan je op bouwen!"

Dit project loopt van 5/10/07 tot 5/10/09 en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Partners: Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE vzw) en Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM vzw)

Doelstelling: sensibilisatie over de mogelijkheden van samengaan van landbouw en natuur zonder verlies aan opbrengst en met hogere efficiëntie.

 

* Correcte en volledige achtergrondinfo verschaffen  op basis van analyse, studiewerk en overleg met de betrokken stakeholders
* Enkele boeren actief betrekken in bewustmaking van een breder publiek
* Een groep jongeren actief betrekken in de bewustmaking van een breder publiek
* De ervaring van de betrokkenen uitdragen en waarborgen

 

Doelgroepen: jongeren, boeren, breed publiek

 

Activiteiten:
Door stevige onderbouwing met achtergronddossier en folder boeren aanzetten om de techniek van agroforestry, en de teelten hennep en winterkoolzaad (als opstap naar agroforestrysysteem) te overwegen op het bedrijf. Er zal samenwerking worden gezocht met producenten van duurzame bouwmaterialen, voornamelijk bouwhout, maar ook isolatiematerialen of constructiemateriaal (kemp). De jeugd wordt tevens betrokken om – onder de nodige persaandacht – bij de pionierboeren bomen aan te planten.

Contactpersoon: Jeroen AT wervel PUNT be