Ga naar de inhoud

Boer.inn.en zorgen ervoor dat we elke dag kunnen eten dankzij hun samenspel met natuur, technologie en cultuur. Het voedselsysteem en boer.inn.en zitten op de eerste linie als onze leefomgeving onder druk komt te staan. Hoog tijd om de link tussen natuur en landbouw weer te versterken in de strijd tegen klimaatverandering.

Boeren, voedselvoorziening en de link met klimaatverandering

Na enkele jaren van intense zomerdroogte zal volgens Frank Deboosere de zomer van 2021 de natste zomer zijn sinds het begin van de metingen. De overstromingen in de Maasvallei leren ons dat extreem weer ook bij ons kan plaatsvinden. Dat die frequenter zullen voorkomen door de klimaatverandering wordt ook bevestigd in het nieuwste rapport van het IPCC.

Dat heeft grote gevolgen voor onze voedselvoorziening en de volledige samenleving. Volgens een nieuwe studie van econoom Gert Peersman zullen rijke landen een grotere impact voelen van het veranderende klimaat omdat de voedselprijzen zullen stijgen en we met z’n allen een groter aandeel van ons inkomen aan voedsel zullen besteden. Maar dat zal het inkomen van de voedselproducenten niet per se ten goede komen: de risico’s worden immers groter. In Europa is de schade aan de landbouwproductie door weersextremen de voorbije 50 jaar verdrievoudigd.

Boeren zijn echter meer dan producenten van voedsel. Ondanks dat ze amper 0,2% van de Belgische bevolking uitmaken, beheren ze wel meer dan 40% van onze grond, nog los van de grond die ons voedselsysteem nodig heeft in andere landen. De manier waarop we dat land gebruiken draagt bij aan de weerbaarheid en veerkracht voor klimaatsextremen en -rampen. Via de opbouw van koolstof in de bodems speelt het ook een grote rol in het beperken van klimaatverandering.

Daarom pleit wetenschapster Myriam Dumortier voor meer boeren: mensen die voedsel produceren en zorg kunnen dragen voor het land, met kennis van zake en zonder al te zware machines en chemische input.

Op naar een leefbare planeet

De eerste linie moet versterkt worden. Niet door de link tussen natuur en landbouw te scheiden, maar net door natuurlijke principes opnieuw te integreren in  onze voedselvoorziening. Door mee te werken aan de Landbouwbrigades, door te kiezen voor agro-ecologisch voedsel en door boere.inn.en te erkennen als mogelijke bondgenoten kan iedereen een bijdrage leveren aan een leefbare planeet.