Ga naar de inhoud
Bekijk een filmpje dat uitlegt hoe agroforestry werkt!

Wervel is verheugd dat 16/03/11 het eerste academisch begeleide proefperceel agroforestry werd aangeplant in Lochristi in samenwerking met de Ugent. Reeds in 2006 vroeg Wervel het kabinet Landbouw om deze landbouwtechniek te ondersteunen, omdat die economisch en ecologisch productiever is dan de nu gangbare monoculturen. Terwijl de steunmaatregel agroforestry (of boslandbouw) administratief gefinaliseerd wordt in Vlaanderen, komt er nu eindelijk een academisch opgevolgd proefperceel, tien jaar na deze in de meeste ons omringende landen.

 

Dat dit niet het eerste perceel agroforestry in Vlaanderen is, mag wel duidelijk zijn: pionierboeren zijn op verschillende plaatsen (vooral op diepe leembodems) al bezig met deze techniek, op verschillende schaal, maar in stilte. In tegenstelling tot de ons omringende landen, werd in Vlaanderen nog geen inventarisatie gemaakt van bestaande percelen. Die is nodig, want het werk van de pioniers vereist erkenning en navolging. De meeste pionierboeren starten op kleine schaal, want de arbeids- en kapitaalspieken bij een volledige aanplant in één beweging passen niet in een gezonde bedrijfsstrategie. Experts raden – ook om andere redenen – aan om maximaal 5% van het areaal per jaar met agroforestrybomen aan te planten. Wervel hoopt dat de universiteiten en andere onderzoeksinstituten voortaan significant meer middelen krijgen/vrijmaken om dergelijk toegepast onderzoek uit te voeren naar agroforestry en andere technieken voor agro-ecologische intensivering. Tenslotte staat in het Vlaams regeerakkoord dat er “meer geproduceerd moet worden met minder gebruik van inputs”.

In de verzamelaanvraag die landbouwers enkele weken terug in de bus kregen, staat de maatregel als volgt vermeld.

de tekst over agroforestry in de verzamelaanvraag