Ga naar de inhoud
pensioensparen door investering in ecologische infrastructuur...

Wervel boekt opnieuw succes! Op 22 juni bevestigde de Vlaamse Regering definitief de steun voor boslandbouwsystemen (agroforestry) – lees het besluit. De juridische obstakels zijn nu van de baan en de steun kan toegekend worden vanaf 0,5 hectare en 30 bomen/hectare, tot 70% van de aanplantkosten. Daarmee komt er een positief antwoord op onze vragen. Inschrijven moet je als landbouwer doen via het e-loket voor 1 september.

Wervel is verheugd dat de inbreng die we in het voorjaar deden tijdens de zitting van de SALV- en MINAraden, grotendeels een herhaling van wat we eind 2009 stelden, nu gehoor heeft gevonden. De juridische knelpunten worden aangepakt, wat u meer in detail kan lezen in het Vilt-artikel “Vlaamse regering ruimt juridische obstakels boslandbouw“. Samen met de versoepeling van de subsidievoorwaarden (zie hierboven) is dat dus zeer goed nieuws.

Bovendien is nu ook de verwarring die bestond tussen agroforestry en korteomloophout uitgeklaard: de bomen moeten 15 jaar blijven staan. Ook worden landbouwers niet opgezadeld met administratieve overlast (zoals kaptabel in bosbouw).

Op de site van de Vlaamse overheid vind je gedetailleerde info.

Landbouwers die agroforestry overwegen: verplicht inschrijven op e-loket voor 1 september!

Landbouwers die dit najaar of volgend voorjaar agroforestry overwegen, zijn verplicht zich daarvoor in te schrijven op het e-loket. In het help-menu van dat loket vind je een handleiding “Hoe vul ik mijn inschrijving voor boslandbouwsystemen (agroforestry) in?“. Als alles is ingevuld ontvangt u een bevestigingsmail.

Enkele tips want goed begonnen is half gewonnen

– als je het percentage steun wil maximaliseren moet het aandeel snelle groeiers (populier, wilg en zwarte els) lager liggen dan 50% van het totaal aantal aangeplante bomen
– plant een boomsoort die bij je bodem past
– graaf eens wat dieper (2 à 3 meter) om na te gaan of er nergens waterdichte lagen zijn
– op de boomstrook is een passage met een diepwoeltand soms aan te bevelen ingeval van verdichting onder de bouwvoor
– (voor akkerbouwers) niet teveel ineens aanplanten: max 3 tot 5% van het areaal per jaar + hou rekening met een focus op winterteelten de eerste 3-4 jaar
– vraag de brochure “Agroforestry  één plus één is meer dan twee” aan, deze is gratis verkrijgbaar via mail aan jeroen AT wervel PUNT be