Ga naar de inhoud
EURAF presentatie vrije uitloopkippen Nederland

 

Verslag EURAF-conferentie “What priorities for agroforestry in Europe?”

België was bij de 17 landen vertegenwoordigd op de 1ste Europese agroforestry conferentie (Brussel, 9 en 10 oktober). Joris Aertsens deed tijdens de conferentie uit de doeken hoe agroforestry koolstof kan vastleggen mét economische consequenties. Het publiek waardeerde zijn pleidooi voor vergoeding van ecosysteemdiensten. Het werd ook weerhouden voor publicatie in het gerenommeerde vakblad Land Use Policy1

 Conclusies van een EURAF-conferentieganger EURAF presentatie boomgaarden Duitsland

Agroforestry is een veelbelovend landgebruiksysteem dat biomassa-productie maximaliseert door de combinatie van landbouwgewassen met bomen, waardoor de captatie van licht en nutriënten op verschillende niveaus plaatsvindt.

  • Agroforestry is erg milieuvriendelijk wegens weinig verliezen van nutriënten, vastlegging van koolstof, veel koolstof in de bodem, weinig erosie, positief voor biodiversiteit.
  • Agroforestry is een veerkrachtig landbouwsysteem dat beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden en een veranderend klimaat (klimaatadaptatie).
  • De productie van hout leidt tot het sparen van kapitaal dat in moeilijke omstandigheden kan worden aangesproken, waardoor ook een financiële veerkracht wordt ingebouwd.
  • Een interessante samenvattende presentatie van Christian Dupraz is hier te bekijken
  • Er was grote interesse voor de sessie over agroforestry in het EU-Parlement
  • De recente ontwikkeling op EU-vlak om steun te geven aan agroforestry wordt verdergezet. Momenteel kan tot 70% van de aanplantkosten van bomen op agroforestry-percelen worden terugbetaald door cofinanciering van de EU en regio’s (via de tweede pijler).
  • INRA (Christian Dupraz) heeft in de voorbije 20 jaar zeer veel expertise opgebouwd ivm agroforestry. In de andere EU-landen is agroforestry nog in een opstartfase. Maar er is nu wel in vele landen een stevige stap voorwaarts gezet met de oprichting van lokale organisaties ter  ondersteuning van agroforestry. Ook het FP7-project ter verspreiding van (kennis over) agroforestry zal positief werken.
  • In Vlaanderen waren er in 2011 een 13-tal initiatieven van landbouwers die bomen hebben aangeplant op een perceel. Vaak gaat het dan wel om weinig productieve of weinig bruikbare hoeken. Een grote drempel is dat er nog juridische onzekerheid is voor de landbouwers dat ze de bomen zullen mogen kappen. ADLO (Koen Wellemans) probeert hier een doorbraak te creëren.

Joris Aertsens, Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Voetnoot:

Aertsens, J.; De Nocker,L.; Gobin, A. (2013). Valuing the carbon sequestration potential for European agriculture, in Land use Policy 31C: 584-594 – meer info verkrijgbaar via joris PUNT aertsens AT vito PUNT be

 

 Wervel erft archief agroforestry-pionier Jules Victor – Iemand interesse in tijdschriften?

Wervel kreeg recent een erfenis van boeken en tijdschriften van Jules Victor. Jules was oprichter van Arbovita en stond in 1968 mee aan de wieg van Velt. In 1968 richtte hij mee ‘de vrienden van de biologische landbouw’ op. Jules zocht voortdurend verder naar essentiële landbouwgewassen met toekomstmogelijkheden, vooral (houtachtige) soorten die hier onbekend zijn of vergeten.

In 2002 organiseerde Wervel een studiedag ‘agroforestry’ waar Hans Perneel van Arbovita een toelichting gaf en antwoordde op de vraag of agroforestry nieuw is:“Neen, zeker niet. Meer dan zeventig jaar geleden, meer bepaald in 1929, verscheen een boek over bomenlandbouw dat als een klassiek werk mag worden beschouwd. De ideeën van Russell Smith in het boek ‘Tree Crops – A Permanent Agriculture’ konden, en kunnen wellicht nog steeds als revolutionair worden beschouwd.”

De bibibliotheek van Mundo-B krijgt er dus een resem boeken bij van deze pionier in agroforestry en agro-ecologie.

De vele jaargangen van diverse tijdschriften van 1960-2011 kunnen we niet bijhouden. Geïnteresseerde Wervelkrantlezers kunnen Wervel contacteren en de jaargangen van zo’n tijdschrift meenemen. Voorwaarde is dat u alle nummers van één bepaald tijdschrift meeneemt en bewaart. Een beperkte greep uit de rijkdom aan bladen: Organische Land- und Gartenkultur, Seizoenen, The Soil Association, Nature et Progrès, Organischer Landbau, De Torenvalk, Prevention. The Magazine for better health, De Volkstuin, Agroforestry News, Gezondheidsnieuws, Natürlich Gärtnern, Les quatres saisons du jardinage, De kleine aarde/Milieudefensie, …