Ga naar de inhoud
ISVAG-oven weldra verstopt achter bomenrij

Grote opkomst bij agroforestry-plantactie in Aartselaar

Ondanks de sneeuw en de vrieskou kwamen meer dan 150 mensen een handje toesteken bij de boomplantactie op het bedrijf van biologische landbouwer Dirk ’s Jongers. Gelukkig was naast de noeste arbeid van het graven van plantgaten en het sleuren met emmers compost ook de nodige ontspanning voorzien.

chiro trotseert koude  
henneppannekoekenbak  
ijverige planters komen voldaan terug  
trouw landbouw en natuur: boom en koe  
valse christusdoorn wacht op planten  
agroforestryfilm in de ondersneeuwende schuur  
schuddegat brengt ambiance  

De dag werd vormgegeven door een hele resem lokale organisaties: de lokale afdelingen van Natuurpunt, Velt, Gezinsbond en Wereldwinkel zorgden voor een stand, versnaperingen en een knutselatelier. Hempmade, een winkel uit het Leuvense, toonde hun assortiment van kempproducten en Wolf Jordan, een handelaar in natuurverven stelde hun duurzame bouwmaterialen voor op basis van kemp. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen bemande een stand rond de campagne voor een miljoen bomen in Vlaanderen, JNM zorgde naast heerlijke kemppannekoeken voor een geanimeerd huwelijk tussen koe en boom (zie foto en lees iets verder het ‘misboekje’ daarvan). Wervel bracht al deze organisaties samen om het draagvlak te verbreden voor een duurzame landbouw.

Dirk teelt sinds twee jaar kemp op zijn akkers: "Ik kweek planten zonder hallucinerende bijwerkingen, je kan er in het beste geval pannekoeken mee bakken." De oogst was vergelijkbaar met die van maïs en het is de bedoeling om de kemp aan te wenden als veevoeder. De kempteelt heeft als voordeel dat ze snel groeit en weinig last ondervindt van onkruiden. Toch twijfelt Dirk om terug kemp in te zaaien, want al te nieuwsgierige voorbijgangers namen toppen van de planten mee en veroorzaakten ’s avonds overlast, waardoor hij dit jaar eerder geoogst heeft dan normaal de bedoeling was. De oogst verliep dus iets minder vlot doordat de planten nog taai en vezelig waren. Dirk overweegt om zijn kemp voortaan te omringen met enkele rijen maïs.

Hij hoopt alvast dat agroforestry minder controverse oproept dan de kempplanten. Zondag 23/11 werden er drie rijen bomen aangeplant en een hakhoutstrook van Zwarte Els, in totaal om en bij de 100 bomen. In de rijen worden telkens een snelle en een trager groeiende boomsoort gecombineerd. Populier en linde wisselen elkaar af om de vier meter, in een tweede rij is dat Haagbeuk en Robinia, de laatste rij bestaat uit Es en Valse Christusdoorn. Deze reden van deze keuze is niet alleen om een meerwaarde te creëren in het landschap, maar ook om de houtoogst te spreiden en de bouwvoor te verrijken. "De linde bezit eigenschappen om mineralen uit diepere grondlagen op te nemen en kan zo oa. het kopergehalte in de bodem naar omhoog halen", aldus Dirk. “Maar de soortenkeuze is ook voor een stuk ingegeven door intuïtie.”

BEDANKT AAN IEDEREEN DIE MEEHIELP!!!

Misboekje bij trouw van Koe en Boom (lees volledige versie)

Pastoor: Koe en Boom, telkens wordt het heel stil in de kerk als twee jongelingen tegen elkaar zeggen "Ik wil je boom zijn", "Ik wil je koe zijn". Nu zijn we weer aan zo'n moment gekomen.

De afgelopen jaren hebben jullie een lange weg afgelegd van groeien en zoeken naar elkaar. Je hebt te vaak gezegd: die boom en z'n vrienden pakken m'n grond af. Vaak heb je gezegd: die koe schijt m'n land onder. De vogels zitten niet meer in m'n takken en al m'n vrienden zijn verzaagd.

Maar hier, op deze speciale plek nodig ik jullie uit om in het bijzijn van boeren, groene mannen, ouders, familie en vrienden de woorden te zegenen die jullie in stilte reeds tegen elkaar gezegd hebben.

Koe en Boom, zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van jullie binnenste naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?

Meuh!
De boom zwiert

Koe: Omdat ik van je hou, wil ik je koe zijn en je nemen zoals je bent. Ik wil je wateren en je tere vel schuren. Ik wil je voeden met mijn stront en samen genieten van de kleine dingen des levens. Ik wil naast jou staan in weer en wind. Ik zal je vogels, spinnen, mieren en kevers, je mossen en paddestoelen, en… ik zal ze allen liefhebben. Ik beloof voor allen een goede koe te zijn.

Boom: Omdat ik van je hou, wil ik je boom zijn en je nemen zoals je bent. Ik wil naast je staan als een rots in de branding. Ik wil je schaduw en beschutting geven in weer en wind. Ik wil krappaal zijn voor je pels en de grond voor je voeding voeden. Ik beloof een goede boom voor jou en onze vruchten.

Pastoor: Dan verklaar ik jullie nu tot Koe en Boom. Je mag de kruin kussen.