Ga naar de inhoud

De wereldwijde veestapel produceert meer broeikasgassen dan het autoverkeer. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO in een nieuw rapport dat wil waarschuwen voor de nefaste gevolgen die de veeteelt veroorzaakt in de wereld. "De veestapel levert een belangrijke bijdrage aan één van de grootste milieuproblemen van vandaag, namelijk de opwarming van de aarde. We moeten dringend op zoek naar oplossingen", zegt Henning Steinfeld van de FAO.

De globale veesector groeit sneller dan elke andere tak in de landbouw. En voor deze sterke groei moeten we een prijs betalen, staat in het FAO-rapport te lezen. Wanneer ook de emissies van het landgebruik in rekening gebracht worden, produceert de veestapel 9 procent van de CO2-uitstoot die voortkomt uit menselijke activiteiten. Wat het geheel van broeikasgassen betreft, ligt dat aandeel nog veel hoger. De veeteelt zorgt maar liefst voor 65 procent van de uitstoot van lachgas, dat 296 keer schadelijker is voor de opwarming van de aarde dan CO2.

Van de totale methaanuitstoot neemt de veestapel 37 procent voor zijn rekening. Methaan zou 23 keer schadelijker zijn dan CO2. Ook 64 procent van de ammoniakuitstoot, die zure regen veroorzaakt, wordt geproduceerd door de veeteeltsector. Het rapport benadrukt ook de omvang van de schade door overbemesting. Zo is de veeteelt uitgegroeid tot de eerste bron van fosforverontreiniging in de Zuid-Chinese Zee.

Slacht- en melkdieren maken vandaag al 20 procent van de dierlijke biomassa op onze planeet. Volgens de schattingen van de FAO zal de veestapel de komende 50 jaar nog verdubbelen. De organisatie stelt onder meer voor om te sleutelen aan het veevoeder om zo gistingsprocessen in het spijsverteringsstelsel te vermijden. Ook biogasbedrijven kunnen de mest op grote schaal recycleren.(GL)

Meer informatie: Livestock’s long shadow. Environmental issues and options

Eerdere berichtgeving over de relatie tussen landbouw en klimaatverandering:
24/11/06: "Landbouw moet zich voorbereiden op klimaatwijziging"

via Vilt, 30 nov 2006