Ga naar de inhoud

Download de folder “Koolzaad – opstap naar duurzame landbouw” Bekijk de film “koolzaad: voer voor varkens en PPO voor in de brandstoftank” Bekijk presentaties van studiedag over “Hernieuwbare energie in huis: biobrandstoffen”.  

Het stimuleren van biobrandstoffen zal de voedselprijzen doen stijgen en hele wouden en waterrijke gebieden vernietigen, terwijl de impact van deze brandstoffen in de strijd tegen de opwarming van de aarde eerder bescheiden zal zijn. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat dinsdag uitlekte in de krant The …

De organisatie Grain wijdde ondanks een speciaal nummer van het tijdschrift ‘Seedling’ aan biobrandstoffen, meer speciaal aan agrobrandstoffen die daar deel van uitmaken.
Bij het verzamelen van materiaal voor deze uitgave kwam de redactie tot de ontdekking dat de hausse rond agrobrandstoffen veel meer ecologische en sociale schade met zich meebrengt dan aanvankelijk gedacht. Kostbare ecosystemen gaan verloren en honderdduizenden inheemse en boerengemeenschappen worden van hun land verdreven.
Biobrandstoffen zullen in toenemende mate de armen in de wereld uithongeren naarmate hun basisvoedsel ten dienste komt van ethanolproductie voor de geprivilegieerden in de rijke landen. De hoge prijzen van tortilla's en andere, wredere grillen van de wereldorde illustreren de verwevenheid van allerlei gebeurtenissen van het Midden-Oosten tot het Midwesten in de VS. Ze tonen ook aan hoe urgent het is de wereldhandel te stoelen op echte democratische akkoorden tussen volkeren. Dat schrijft professor Noam Chomsky, specialist buitenlandpolitiek van de VS in een bijdrage voor de New York Times.

Programma Inleiding energiegewassen: Jasper Wouters, Wervel vzw Productie van biobrandstof uit koolzaad: Stijn Windey, ILVO Mogelijkheden van vergisting voor productie van biogas: Bruno Matheeuws, Biogas-e Energiewinning uit houtige landschapselementen, Luc Vande Ryse, interregproject: boeren bouwen aan het landschap Tweede generatie biobrandstoffen: Luc Pelkmans, VITO Een interessante Panorama-documentaire over groene en grijze stroom in België werd …

De productie van etha­nol voor brandstoffen in de Europese Unie bedroeg vorig jaar 1,56 miljard liter, een stijging van 71 procent in vergelijking met 2005. Dat meldt de European Bioethanol Fuel Association (eBIO). Duitsland en Spanje zijn de belangrijkste producenten van bio-ethanol, met respectievelijk een productie van 431 en 402 miljoen liter. De productie breidt …

Image

Lees ons dossier: Europa wil energiegewassen, onze Vlaamse boeren ook? Uitgave: maart 2007 Op zaterdag 9 juni organiseerde Wervel een studiedag: "landbouw en energiegewassen in het Zuid te Gent". Klik hier voor de verschillende presentaties en het programma!

Nu de fossiele brandstoffen zienderogen afnemen, wordt de landbouw voor nieuwe uitdagingen gesteld. Niet alleen is er vraag naar vergisting en vergassing van biomassa, maar de chemische industrie zoekt grondstoffen, aanwezig in landbouwgewassen ter vervanging van die uit aardolie en steenkool. Het gaat om zaden zoals koolzaad, maiskorrel en sojaboon, maar ook om knollen zoals suikerbiet en aardappel.

Wereldwijd wordt nu al jaarlijks 40 miljoen ton bio-ethanol en 6 miljoen ton biodiesel geproduceerd. De graanprijzen stegen in minder dan een jaar tijd met een kleine 40 procent, de koolzaadprijs met 36 procent. "Ik zou het hele biobrandstoffenverhaal de redding van de landbouw durven noemen", zegt Bart Vleeschouwers van het Innovatiesteunpunt in De Tijd. Dat Vlaanderen morgen geel kleurt van de koolzaadvelden of niet, doet er niet toe.

Biobrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol zijn milieuvriendelijker dan fossiele brandstoffen, maar ze zijn nog altijd ‘koolstof-positief’. Een mogelijk interessantere oplossing om het broeikaseffect tegen te gaan, is de teelt van grassen gemengd met wilde kruiden. Dat leidt immers tot een netto koolstofdioxide-opname in plaats van een uitstoot. Dat suggereert althans een studie onder leiding van …

Landbouwer Pierre Roman uit de Henegouwse gemeente Elzele heeft een speciale graankachel laten bouwen voor zijn alternatieve brandstof: granen die niet meer geschikt zijn voor consumptie of voor de handel in zaaigranen. Heel de hoeve van de boer ruikt heerlijk naar vers gebakken brood. Eén uur warmte kost hem amper één eurocent. De graankachel kostte …

België heeft in theorie meer dan 260.000 ha landbouwgrond nodig om ervoor te zorgen dat tegen 2010 5,75 percent biobrandstoffen kan worden gemengd in de brandstoffen aan de pomp. Dat kan niet gerealiseerd worden met de Belgische landbouw alleen. Zo zijn er voor de productie van biodiesel nog veel te weinig koolzaadvelden en zal België …