Ga naar de inhoud

VOEDSEL IN EIGEN HANDEN

Wervel presenteert u graag het nieuwe beleidsplan voor 2021-2026.

Een nieuw beleidsplan, dat is een opportuniteit om even een stapje achteruit te zetten en te kijken wat er anders en beter kan. Eind 2018 zijn we begonnen met deze oefening. Via input van vrijwilligers, partners en dankzij de ondersteuning van sectororganisaties hebben we dit traject vlot volbracht met een nieuwe missie en nieuwe doelstellingen.

(lees verder onder afbeelding)

missie

We schreven een nieuwe missie waarin we duidelijk maken hoe we denken over voeding. Voor Wervel is voeding niet louter een koopwaar, maar ook een levensbron. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen in de samenleving er zijn of haar zeg over kan doen.

Wervel ziet voeding als een mensenrecht en ijvert voor democratie in ons landbouw- en voedselsysteem.
Wervel verbindt eters en boeren, verwerkers en verdelers die voedsel in eigen handen nemen, om van elkaar te leren. 
Samen met hen werken Wervelaars aan een voedselvoorziening die maatschappelijk eerlijk, 
cultureel ingebed en ecologisch herstellend is. Door innovatieve praktijken te ontwikkelen en door 
opgebouwde kennis te verspreiden, inspireert Wervel het debat over voedselvoorziening.

Verbinden, praktijken ontwikkelen en inspireren vormen de belangrijkste pijlers van de Wervelwerking.

 doelstellingen

In de periode 2021-2025 zijn volgende doelstellingen essentieel.

  • Op naar voedsel als gemeengoed!
    Innoverende praktijken van voedselvoorziening versterken elkaar. Initiatieven die doorbreken, ontwikkelen zich in de richting van ‘commons’.
  • Wat eten we morgen en wie zal ervoor zorgen?
    Door onze bijdrage vergroot het draagvlak voor agro-ecologische voedselvoorziening in het wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke debat.
  • Wervel maakt er werk van!
    Wervel professionaliseert verder als organisatie om haar externe doelstellingen waar te maken.