Ga naar de inhoud
grass 1209945 1280

Wervel in het Vlaams Parlement

De landbouwcommissie voelde aan dat de perceptie anders moest nadat De Morgen op 16 januari kopte “Enkel Bayer spreekt op hoorzitting duurzame landbouw in Vlaams Parlement”. De commissie nodigde dan ook Wervel en ILVO uit voor een hoorzitting over ‘betaalbaar en duurzaam voedsel produceren’. Wervel pleitte om voedsel als gemeengoed te zien en niet louter als koopwaar. Een voedselbeleid en een paradigmashift richting agro-ecologie dringen zich op.

Welke richting gaan we uit met het landbouwbeleid?

Voedselbeleid

Een voedselbeleid houdt in dat er een coherent beleid gevoerd wordt doorheen het voedselnet: gezondheidsbeleid, klimaatbeleid en landbouwbeleid realiseren samen dezelfde doelstellingen. Moet suiker zoveel ondersteund worden als het aan de oorzaak ligt van welvaartsziekten?

Democratie

Een voedselbeleid moet de agro-ecologische beweging betrekken en kan zo draagvlak krijgen. Zo verhelpen we het bestaande democratisch tekort in het landbouwbeleid. Dit pleidooi voerde medewerker Jeroen Watté samen met CSA-boer Benny Van de Velde omdat ze vaststellen dat het huidige landbouwbeleid in handen is van de agribusiness. Een beperkt aantal bedrijven hebben de zaden, kunstmest en andere hulpbronnen in handen. Ook de afname van de landbouwproducten is door de markt terechtgekomen bij een zeer klein aantal bedrijven. Door hun economische macht hebben deze bedrijven vandaag een (te) grote invloed op het landbouwbeleid.

Gigantisme & innovatie

Benny Van de Velde verwees hierbij naar het nieuwe boek van econoom Geert Noel Gigantisme. “Grootschalige bedrijven dwepen met innovatie maar in werkelijkheid fnuiken ze vernieuwing”. Ze tonen volgens Benny een gebrek aan fantasie. “Ze ontwikkelen lapmiddelen waarbij één geïsoleerd probleem één heel gerichte oplossing krijgt, bvb. onkruiddruk aanpakken met herbicidenresistente ggo’s. Het ontbreekt hen aan holistisch denken. Wervel plaats hiertegenover agro-ecologie als oplossing.”    

Gedeelde verantwoordelijkheid

Boer Benny Van de Velde gaf een geëngageerde getuigenis hoe hij in CSA Oogstgoed  agro-ecologie in de praktijk brengt. Hij beklemtoont dat het naast landbouwtechnisch ook een sociaal en economisch verhaal is. Voedselvoorziening is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, die verder gaat dan een strikte consument-producent relatie.

Anders meten

Jeroen Watté beklemtoont dat de systeemverandering naar agro-ecologie vereist dat we het succes van landbouw anders gaan meten. Moeten we per se het maximum aantal calorieën uit één hectare halen of kunnen we voedingswaarde nastreven? Is vervuiling per kilo product een goede maatstaf, of eerder biodiversiteit en koolstofopslag per hectare? Moet één boer per se meer omzet draaien en blijven we schaalvergroten, of willen we juist meer tewerkstelling en inkomen per hectare?  Niet alle commissieleden leken te begrijpen dat het agro-ecologische verhaal geen wij-zij verhaal is.

Ecologie en economie versterken elkaar

Agro-ecologie streeft naar meer diversiteit, en tracht natuurlijke processen te benutten in plaats van ze te bestrijden. De zorg voor de bodem garandeert langetermijn vruchtbaarheid en speelt via koolstofopslag een positieve rol in tijden van klimaatverandering. De kracht van agro-ecologie schuilt volgens Jeroen in het feit dat de ecologische strategie en de economische elkaar versterken ipv tegenwerken. Fossiele inputs (kunstmest, pesticiden, diesel), die vervuilend zijn en duurder worden, probeer je te vervangen door te investeren in ecologische infrastructuur. Die infrastructuur levert dan ecosysteemdiensten, zoals plantenvoeding of ziektewering dankzij bodemschimmels. Maar dat vereist kennis over hoe je de juiste schimmels in je grond krijgt. Ook Joris Relaes, de baas van ILVO bevestigde dat de zorg voor de bodem iets is wat agro-ecologie de landbouw kan bijbrengen. Niet toevallig dat Wervel en ILVO in sommige projecten samenwerken.

 

Of de landbouwcommissie gehoor zal geven aan ons pleidooi voor agro-ecologie en een voedselbeleid valt nog te bezien, maar de roep ervoor klinkt steeds luider: zowel het landbouwrapport van de Vlaamse overheid als het Europese IPES-food rapport reiken een voedselbeleid aan als oplossing voor het korte termijn denken en de louter economische benadering die het huidige landbouwbeleid kenmerken. Hopelijk wordt in de toekomst niet enkel Bayer uitgenodigd voor de bespreking van een duurzame landbouw.

 

Zin in meer? Geef feedback en raak betrokken.

 

Bekijk de volledige video van wervel in het parlement

(Werveldeel duurt 25 minuten, nadien nog interactie met commissieleden)

Link naar de presentatie van Wervel

Volg Wervel en discussieer mee op Twitter

Welke positieve initiatieven zie jij in de landbouw? Deel jouw ervaringen (via facebook) Welke pionier in het voedselsysteem moeten we eens bezoeken?

 

Lees de eisenbundel van Voedsel anders, de beweging voor agro-ecologie, voor de toekomstige Vlaamse regering