Ga naar de inhoud
Schermafdruk van 2016 09 20 155211

Herman Wauters heeft Wervel leren kennen 26 jaar geleden, door zijn vriendschap met Luc Vankrunkelsven. Hij vertelt: “We deelden dezelfde passie voor natuur, meer bepaald het bos, inheemse volkeren, geweldloosheid, gerechtigheid en vrede. De inspiratie van Mahatma Gandhi brengt ons nog steeds een paar keer per jaar bij elkaar. Vreemd genoeg misschien was ik niet betrokken bij de oprichting van Wervel, want met het landbouwvraagstuk had ik minder affiniteit. Toch bleef ik langs de zijlijn al die jaren de beweging volgen en steunen. De band met de beweging verstevigde vorig jaar na deelname aan de Wervelreis naar Brazilië, naar aanleiding van 25 jaar Wervel. Sindsdien ben ik betrokken bij het Cerrado-team.”

Motivatie van de inzet voor Wervel

Herman: De combinatie landbouw, ecologie en gerechtigheid is niet vanzelfsprekend. Het unieke van Wervel is dat zij deze drie elementen op een kritische en verantwoorde wijze tracht samen te brengen. Het is vooral  gerechtigheid dat me het meest aanspreekt: niet alleen geschiedde voor de mens, maar ook voor de natuur. Wervel heeft mijn inziens als geen ander begrepen dat bijvoorbeeld de Klimaatzaak enkel een toekomst heeft indien boer, natuurliefhebber en consument de handen in elkaar slaan en we op een kleinschaligere en meer verantwoorde wijze gaan produceren en consumeren. Dit betekent afstappen van de gangbare visie als zou een economie enkel maar gezond zijn, als zij de wetmatigheid volgt van winstbejag en onbegrensde groei. Wervel wil als een soort luis in de pels lobbyen voor het genoeg!. De aarde heeft genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht (cfr M.K. Gandhi).

Ook in de strijd voor het behoud van de Cerrado komt dit genoeg sterk naar boven. Tijdens de Wervelreis viel het me op dat het de inheemsen en de boeren zélf waren die deze strijd willen internationaliseren. Hun vraag liet me niet koud. Hun landbouwsysteem gaat uit van een immens respect voor het woud en het milieu en is sinds eeuwen lokaal verankerd. Ze zijn het beu gedicteerd te worden door grote concerns wiens grootste bekommernis massaproductie, lees economische groei, is. Opkomen voor de kleinste boer is tegelijkertijd recht doen aan de natuur.

Hoe belangrijk is Wervel voor jou als consument? 

Naast lobbywerk en mensen bij elkaar brengen in netwerken heeft Wervel een bewustmakingsaspect. Door Wervel leerde Herman de landbouw- en voedselcrisis beter begrijpen. Bovendien toonde Wervel ,samen met andere organisaties, dat deze crisis een link vertoont met de nefaste gevolgen voor het klimaat. Met andere woorden: de samenhang en invloed van het onrechtvaardige systeem werden op een begrijpelijke manier uit- en blootgelegd. De verschillende campagnes door de jaren heen leverden me argumenten om te blijven streven naar een meer ecologische levensstijl. Daarnaast betekent Wervel een belangrijke steun voor landbouwers die het met LEF anders willen aanpakken.

Herman: “Ik hoor vaak dat het zonder deze bemoediging en het opbouwen van een netwerk moeilijk is om het vol te houden. Deze belangenverdediging komt mij als kritische consument ook ten goede.
Eén van de oproepen van Wervel om minder vlees te consumeren breng ik als vegetariër al meer dan dertig jaar in de praktijk. Het is belangrijk dat Wervel blijft hameren op deze nagel, blijft aantonen dat het mogelijk is. Als consument hebben we meer macht dan we vermoeden, vooral wanneer organisaties zoals Wervel de consument hierin weten te ondersteunen!Hoe blik je terug en vooruit op je engagement bij onze beweging?
Mijn engagement dateert nog maar van vorig jaar en is dus vrij pril. Een terugblik kan dan maar enkel summier zijn. Desalniettemin heb ik het gevoel, ook al ben ik noch landbouwer, noch natuurkenner dat ik erbij hoor. Mijn beperkte recente inbreng wordt gewaardeerd. Wegens tijdsgebrek kan ik enkel maar wat ideeën leveren, maar niemand die daar moeilijk over doet. Knap dat elk soort engagement mag tellen. Ik hoop voor de toekomst nog enige tijd te kunnen/mogen meedraaien in het Cerrado-team, vanuit pure interesse voor het probleem. Misschien hier en daar (mee) getuigen en linken leggen, wie weet. Dat ben ik alvast de gastvrije mensen uit de Cerrado verschuldigd. Op elk terrein probeer ik voorts verder solidair te zijn met mensen met LEF. Op mijn werk in de zorgsector en tijdens andere engagementen in ondermeer religieuze middens tracht ik af en toe de Wervel-boodschap ter sprake te brengen (Cfr “Laudoto Si”, de pauselijke encycliek over het Klimaat). Het zijn immers geen aparte werelden, maar het gaat tenslotte maar om één kostbare wereld.”