Ga naar de inhoud

Een andere landbouw, hoe kan die er uit zien?

Wervel ging samen met Boerenforum in gesprek met verschillende boeren.

Biologische en gangbare, akkerbouwers en rundveehouders. Elk hebben ze hun eigen visie voor een ander landbouwbeleid. Maar allen zijn het erover eens: zo kan het niet verder!

Zet landbouwers in de kijker
In 2020 wordt het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid vernieuwd. Een belangrijke verandering is dat lidstaten meer de vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgen om eigen accenten te leggen.

Daarom wilt Wervel dat de toekomstige Vlaamse regering luistert naar de stem van de landbouwers.

Niet enkel naar de boerenbond, want ondanks dat “ze enorm veel politieke macht heeft via CD&V, waardoor ze over een aantal zaken voorkennis heeft, gebruikt de Boerenbond die vooral in functie van haar eigen belangen en te weinig ter verdediging van de producenten” stelt varkenskweker Luc.

Pioniers in de landbouwsector zijn al bezig met de overgang naar een meer geïntegreerde voedselsysteem.

CSA, community supported agriculture, is in België in opmars. Via CSA-boerderijen worden consumenten en boeren dichter bij elkaar gebracht. Door een voorafbetaling krijg je als consument elke dag lekkere, verse producten. Tegelijk neem je verantwoordelijkheid op.

Want zo geef je de professionele landbouwer bestaanszekerheid. De CSA-boer(in) betrekt zijn gemeenschap bij het boerenleven (zaaien-oogsten-feesten) en brengt zo iedereen terug dichter bij de natuur.

Het beleid moet zowel deze voortrekkers ondersteunen, als de conventionele boeren aanmoedigen in de verandering naar een duurzaam en veerkrachtige landbouw. Maar bovenal moet er gestreden worden tegen de oneerlijke handelspraktijken en voor het bewerkstelligen van een faire prijs en een goed inkomen voor boeren en boerinnen.

De brochure “boeren aan het woord – Kruispunt van onrecht en zoektocht naar ommekeer” kan je hier bestellen.