Ga naar de inhoud
annick

Annick Declercq vertelt hoe ze met WERVEL contact kwam:

Als student landbouwingenieur wilde ik aan ontwikkelingssamenwerking doen. Ik koos daarom richting tropische landbouw. Finaal toch niet vertrokken. Als afgestudeerde zag ik mezelf niet in de commerce functioneren. Ook niet in het regulier onderwijs. Op zoek dus…
Via een brede samenwerking van 11.11.11 -, milieu-, vredes- en sociale organisaties kwam ik WERVEL tegen. Wervel was eind vorige eeuw een sterke drive achter een Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling. Men zocht toen met vele organisaties samen een antwoord voor het wereldvoedselvraagstuk. Kader was de Conferentie van Rio. Opvallend, hoe gelijklopend het antwoord toen was, met de waarden waar Wervel voor staat… Ik was verkocht.

Waarom Annick zich voor Wervel wil inzetten:

Het mooiste beroep is boer(in) zijn – of: het zou het moeten zijn. Maar boeren moeten een continue strijd voeren, door de wetgeving, door de natuurcontext, omwille van overleving, … In het Hageland zie ik zoveel energie verloren gaan, in de eeuwige strijd om grondgebruik. Consumenten zoeken soms naar producten op de hoeve, maar willen er geen moeite voor doen. Een antwoord is lokale voedselstrategie.
Werken rond lokale voedselstrategieën kan mensen in beweging zetten, om dan ook anders te gaan denken. Wat ons misschien ook brengt naar andere energie, andere mobiliteit, andere economie… Daar geloof ik in. Met Wervel kan er wat dynamiek gebracht worden, daar, in ’t Hageland. Een beetje meer lef, bij boer en consument…