Ga naar de inhoud

Januari 1990 werd Wervel in Averbode boven de doopvont gehouden. Reden om anno 2015 stil te staan bij de lange adem om zaken te doen keren, bij waar we nù voor staan en bij wat we de volgende 25 jaar kunnen betekenen.

Wervel is geen doel op zich, maar een instrument om tot een meer sociaal-rechtvaardige en ecologisch verantwoorde landbouw te komen, in Vlaanderen, in Europa, wereldwijd. Tegelijkertijd is het een beweging van mensen, die je niet kan/mag instrumentaliseren. Daarom is ontmoeting levensnoodzakelijk.

We plannen dan ook vier boerderijdagen, samen sporend met de LEF-campagne: Lokaal – Ecologisch – Fair. Daar we al die jaren, ‘dankzij’ het soja-veevoederverhaal, rond Brazilië werken, organiseren we voor wie wil een reis naar dat land.

10 januari: ‘Boeren met lef’

Een dag in De Ploeg te Herselt en in de abdij van Averbode.

Programma:

9u30 – 12u rondleiding en toelichting door Ronny Aerts in de nieuwe stal van hoeve De Ploeg, Herseltsesteenweg 73, 2230 Herselt
12u30 middagmaal in de abdij van Averbode
13u45 – 14u30 bezoek aan de abdijhoeve o.a. met het dubbeldoelras ‘Fleckvieh’
14u30-16u30 Ronde Tafel met:                                      

  • Ronny Aerts, De Ploeg
  • Jos Wouters, abt van Averbode
  • Nathalie Buntinckx, boerin van de abdijboerderij
  • Renaat Devreese, geitenboer van Klemskerke.

Inzet: ‘Hoe in deze tijd boeren met lef? Met bijzondere aandacht voor verweving van landbouw en natuur’.
16u30 receptie met abdijproducten n.a.v. 25 jaar Wervel en nieuwjaar.

Deelname in de onkosten: richtprijs voor niet-AV-leden van Wervel: 30 euro, liefst vooraf te storten op het nummer van Wervel.

Inschrijven verplicht, ten laatste 5 januari bij luc@wervel.be . Aantal deelnemers is beperkt.

 

Andere dagen in het kader van Wervel: 25 jaar LEF

9 mei:        ‘Verkopen met lef’. In het kader van een tweede Boerenforum.

September:    ‘Kopen met lef’ Tijdens onze jaarlijkse ‘Antwerpen boert’.

November:    ‘Eten met lef’. Een feestelijke dag om in te zoomen op voeding.