Ga naar de inhoud

Vilt publiceerde een artikel waarin Wervel door de voorzitter van Boerenbond beticht wordt van zich op het syndicale vlak te begeven, met een “lastercampagne” tegen Boerenbond dan nog wel.

De coördinator van Wervel verduidelijkt voor de goede verstaander.

Boerenbond kent en apprecieerde Wervel al eerder. Toch is het blijkbaar nodig om opnieuw de positie van Wervel in het agrarische landschap te verduidelijken.

 

Boerenbond verzwakken, is absoluut niet de doelstelling van Wervel. Integendeel, we zien Boerenbond graag zijn werking verbeteren in het voordeel van een landbouw met toekomst. Laat vooral duidelijk zijn dat Wervel  helemaal geen syndicale organisatie is en ook niet de ambitie heeft dat te worden. Wervel is een sociaal-culturele beweging en is erkend als centrum ter bevordering van duurzame landbouw. Onze maatschappelijke rol is het debat rond landbouw aan te trekken, onder andere door mensen een stem te geven die nergens anders gehoord worden en ook door niches voor landbouw te verkennen die de bestaande contouren overschrijden.
De mening en de woorden van de mensen die wij hierbij uitnodigen, zijn van hen persoonlijk. Wervel is geen hiërarchische structuur die één mening heeft. Het is een inclusieve organisatie die iedereen aan het woord wil laten. Ook Boerenbond. En dat is niet omdat Wervel er zich makkelijk vanaf wil maken. Werken aan diversiteit is een pak moeilijker dan één dogma hanteren. En daar is niets unfair of schandalig aan. Het is de basis van een open debat en een maatschappelijke vernieuwing, weg van de verzuiling die we vroegere jaren gekend hebben.

Piet Vanthemsche moet dus echt geen syndicale concurrentie vrezen van Wervel en we blijven steeds bereid tot samenwerking, maar dan graag zonder kwade woorden.

We werken graag mee aan het uitblijvende herstel. We reiken ook hier graag enkele ideeën aan. We laten bijvoorbeeld graag nog enkele mensen aan het woord die niet dikwijls gehoord worden: de immigranten. De meeste van onze teelten zijn geïmporteerd, maar de kennis en expertise om deze te telen lieten we achter in het land van herkomst. Ook de verhalen van immigranten zijn er niet om het huidige bestel van onze landbouworganisaties onderuit te halen, maar om constructief mee te werken aan een rechtvaardige en verantwoorde voedselproductie. Hoe meer diversiteit aan mensen en ideeën, hoe meer kansen dat we het herstel duurzaam kunnen realiseren. Zo hebben mensen uit andere culturen elk een andere kijk op het functioneren van de bodem, op de band met de consument, op de spanning tussen schaal en menselijkheid. En daar heeft iedereen in de sector baat bij. Lees meer in “De Smaak van Diversiteit. Een uitweg uit de monocultuur.” Te verkrijgen bij Wervel.

Patrick De Ceuster