Ga naar de inhoud

Op onze website verschijnen regelmatig nieuwe artikels. Wil je direct het recentste nieuws, dan bestaat er een handige tool op het internet: je abonneren op een web-feed.

Het voordeel: makkelijker op de hoogte te blijven van nieuws. Meer uitleg hoe web-feeds werken en hoe je ze kan gebruiken vind je op wikipedia.

Het is heel éénvoudig en bespaart massa’s tijd! Surf naar onze homepage www.wervel.be en klik dan op het webfeed-icoon dat ergens bovenaan in je browser verschijnt.

Een andere manier is om volgende link te plakken in je browser:

http://www.wervel.be/index.php?format=feed&type=rss