Ga naar de inhoud
Hilde Crevits
Hilde Crevits, we blijven op onze honger zitten! 

Dag Hilde, we blijven een beetje op onze honger zitten.

collectieve honger  

Als collectief van korte keten initiatieven in Vlaanderen zijn wij,  Voedselteams, Linked.Farm, Boeren & Buren, Lokaal en Wervel bij elkaar gekropen met knorrende magen. We lusten je “Lekker van bij ons”-initiatief niet zo graag. Want hoewel het eten van producten die dichtbij zijn een belangrijke kan rol spelen in de verduurzaming van de voedselvoorziening, is dit in onze ogen niet voldoende. 

uitdagingen enorm

Jouw administratie schreef in het Vlaamse Landbouwrapport van 2018 dat er vele sociale, economische en ecologische uitdagingen zijn in de voedselvoorziening. We lezen dat eennieuw voedselbeleid nodig is zodat onze voeding gezond, eerlijk en met respect voor het milieu geproduceerd wordt. Ook de Europese Green Deal zet de ‘farm to fork’ strategie centraal om onze voedselsystemen eerlijk, gezond en duurzaam te maken. Burgers worden gestimuleerd om na te denken over hun rol als eter.  Boeren krijgen de kans om te boeren met respect voor het milieu.  

stimulator

De korte keten kan een belangrijke stimulator zijn om dat nieuwe voedselbeleid mee vorm te geven. Diverse initiatieven vormen elk een eigen groeiende community die allemaal sterk waardengedreven zijn.  Wekelijkse, lokale initiatieven waar authentiek contact, aandacht en dialoog centraal staan, kennen steeds meer succes. Via de diverse platformen verenigen we 120.000 burgers en 1000 producenten die verbonden zijn rond voedsel. En dan spreken we nog niet over de vele hoevewinkels die Vlaanderen kent. Als pioniers van de korte keten mogen we hier samen met onze producenten en klanten trots op zijn!

lokale afzet voldoende?

We vinden het positief dat ook andere actoren in de voedselvoorziening mee op de kar springen van de lokale afzetmarkt. Onze bezorgdheid omtrent het duurzame karakter blijft evenwel overeind. Immers, welke garanties zijn er dat supermarkten de sociale en ecologische waarden van de korte keten willen behartigen? Vandaag zien we dat een aantal vragen zelden positief beantwoord worden in de supermarkt: 

 

  • Is er een machtsevenwicht tussen boer en distributieplatform?
  • Is er sprake van echte transparantie voor de consument en de boer?
  • Krijgt de boer een eerlijke verloning voor zijn producten? 

Alle initiatieven die een antwoord bieden op bovenstaande knelpunten zijn welkom. We gaan ervan uit dat velen deze bezorgdheden met ons delen.

30 jaar expertise

Graag willen we onze 30 jaar expertise mee inzetten om het voedselbeleid  ‘van boer tot bord’  en het nieuwe lekker van bij ons-project mee vorm te geven. Via een sterk partnerschap willen we  de waardevolle principes van de korte keten mee vertalen naar een concreet en toekomstgericht voedsel en landbouwbeleid.  

 

Bedankt, de korte keten alliantie!

 

foto: CC-BY-SA 4.0 Paul Van Welden – wikiportret.nl