Ga naar de inhoud

Scholen doen inspiratie op bij Wervel. Aan thema’s heeft Wervel geen gebrek en het zijn niet noodzakelijk en uitsluitend landbouwscholen die er iets mee doen.

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen heeft de film van Wervel Het ritme van de rups gebruikt tijdens de jaarlijkse landschapsstage in open lucht in de Côte d’Opale in het Noord-Franse Picardië. De landschapstage werd gekoppeld aan een bredere ecologische problematiek waar de aandacht voor de Cerrado goed in paste. Ook onze huidige manier van leven en ons consumptiepatroon kwamen ter sprake. Wervel bood dus stof genoeg voor de dialoog met deze studenten.

Leerlingen en leerkrachten van het Sint-Tarcisiusinstituut denken na over solidariteit en voedsel. Naar aanleiding van hun jaarlijkse vastenvoettocht heeft het Noord-Zuid team van Sint-Tarcisius leerlingen meegenomen naar nieuwe inzichten inzake het wereldvoedselvraagstuk. Het begon al bij het binnenkomen: affiches van een makelaar waarop te lezen stond ‘VERKOCHT’, brachten de leerlingen in verwarring. Met ongeloof reageerden ze toen hen officieel meegedeeld werd dat de school heel binnenkort ontruimd zou worden omdat er waardevolle ertsen op grond van de school zouden ontgonnen worden. Het kwam gelukkig niet tot gewelddadig oproer! Later in de voormiddag gingen ze op zoek naar voedseloverschotten in een grootwarenhuis, anderen waagden een eigen kweek op school, enkelen gingen naar een volkstuincomplex, maar de meesten trokken de boer op om diverse landbouwers in de regio Hageland op te zoeken: fruittelers, CSA (community supported agriculture), melkveehouder met verkoop in automaat in Zoutleeuw, bio-melkvee-boer, landbouwbedrijf met dubbeldoelkoeien, varkenskweker, veeteler met gronden in natuurgebied…Vele ongekende aspecten van het boerenleven kwamen in de namiddag in een verslag aan bod: klein inkomen van sommige boeren, zorgen om de opvolging, hoge grondprijzen, moeilijke start voor jonge beginnende boeren, enz., maar ook dat er hoopgevende nieuwe vormen van betrokkenheid groeien tussen kwekers en klanten, onder andere onder de vorm van CSA.    
Het project ‘Hoe kunnen we klimaatsolidair zijn vanaf ons bord?’ werd begeleid door David van de landbouwraad en betrokken schepen van Zoutleeuw, door Vredeseilanden en door slotwoorden van Tie Roefs (Groen). Zij was verrast door de oprechte interesse en inzichten van de vele jongeren in het wereldvoedselvraagstuk, en pleitte daarom ook om verder in te zetten op uitwisseling tussen jongeren in Noord en Zuid.

Ook studenten In Tielt keken verder dan hun neus lang is. Studenten Bachelor Kleuteronderwijs en Bachelor Lager Onderwijs kregen iets bijzonders op het programma: landbouw en grondbezit, eerlijke handel, onze ecologische voetafdruk, de geweldloze strijd van mensen in moeilijke situaties. “We dachten na over ons consumptiepatroon hier en hoe dit samenhangt met onrecht in het zuiden.” zegt Hilde L’Ecluse.

In diverse scholen werden ook zogenaamde speeddates georganiseerd. Leerlingen kunnen dan diverse organisaties en hun werking in korte tijd leren kennen. Zo was Wervel in Diest en Ronse van de partij. Hopelijk was het niet alleen ‘speed’, maar werkt het door op lange termijn.