Ga naar de inhoud

Armoede komt onder boeren nog altijd veel voor. Om dit probleem zichtbaar en bespreekbaar te maken hebben de Werkgroep Landbouw en Inkomen en de Stichting Zorg Om Boer en Tuinder een boek uitgebracht met persoonlijke verhalen van boeren en tuinders.

 
Met het boek "Veertien Levensverhalen van boeren en tuinders" wordt recht gedaan aan hen die langdurig te maken hebben met lage inkomens en de gevolgen ervan. Alle geïnterviewde boeren- en tuindersgezinnen vertellen in hun verhaal met welke onzekerheden ze te maken hebben in de land-en tuinbouw. Het betreft wet-en regelgeving, pensioenopbouw, sociale zekerheid, belastingmaatregelen e.a. In alle verhalen klinkt evenwel een enorme veerkracht door van de boeren- en tuindersgezinnen. Ze zetten hun schouders eronder om hun bedrijf voort te zetten en een weg te kiezen voor de toekomst. Ook de verhalen van bedrijfsbeëindigers tonen aan hoeveel energie er nodig is om de juiste beslissing te nemen.. Deze gezinnen staan voor zeer moeilijke keuzes van omscholing en ander werk en soms het verlaten van eigen huis en erf.

"Veertien Levensverhalen van boeren en tuinders" is te koop

– Tn de boekhandel ISBN/EAN: 978-90-9022306-3

– Te bestellen bij het secretariaat van de Werkgroep Landbouw en Inkomen, Horsterdijk 83, 5973 PM Lottum

– En in Vlaanderen/België ook te bestellen bij Wervel (info@wervel.be)

De verkoopprijs van het boek is € 10,00 of  € 12,50 ( incl.verzendkosten)