Ga naar de inhoud

Winkels waar niet de winst centraal staat, maar wel de toegang tot goed voedsel. Waar burgers en boeren elkaar vinden en een eerlijke prijs afspreken. Dat zijn samenwinkels. Je vindt ze op verschillende plekken in Vlaanderen, in allerlei vormen. Maandelijks ga ik op bezoek bij één samenwinkel, vandaag is dat Biobes in Beernem.

‘We zijn een winkel voor iedereen’

In Beernem ga ik langs bij Veerle van Biobes. Veerle was vast klant bij bioboerderijwinkel De Hogen Akker. Na 40 jaar wou de pionierende bioboer in 2016 stoppen en hij vond in eerste instantie geen opvolging voor zijn bloeiende zaak. Veerle en andere klanten bleven echter niet bij de pakken zitten en wilden zelf een nieuwe winkel starten. Na een tijd zoeken vonden ze een plekje voor hun project op de terreinen van het Psychiatrische Centrum Sint-Amandus. Dit gaf het initiatief meteen een extra betekenis. Dagelijks werken er inwoners van het centrum in de winkel. Veerle vindt het project daarom extra waardevol, maar ze beseft dat dit jammer genoeg voor sommige potentiële klanten een drempel betekent. ‘Je weg vinden op deze terreinen is soms een beetje zoeken en er zijn veel vooroordelen ten opzichte van de inwoners’. 

Naast Veerle is er nog een betaalde kracht die zorgt voor continuïteit in de winkel. Een pluspunt is dat die vroeger een psychiatrisch verpleger was, waardoor hij met kennis van zaken kan werken. Voor Veerle betekende de winkel een nieuwe fase in haar leven. Nadat ze kinderen kreeg, is ze gestopt met werken bij Siemens /Tyco. Maar toen die uit het huis waren had ze weer goesting om aan de slag te gaan. Ze vindt het belangrijk dat de winkel er is voor iedereen. Mensen die het breed hebben en minder breed vinden de weg naar de winkel die ook een ontmoetingsplek is geworden. Leden die vrijwilligerswerk verrichten in de winkel krijgen een korting, maar genieten er vooral ook van de babbel. Veerle was onlangs eens op bezoek geweest naar het Brusselse Be-scoop, een coöperatieve supermarkt met meer dan 2000 leden. Ze was verbaasd van de grote schaal waar daar gewerkt wordt. ‘Ik hou het toch liever kleinschalig. Zo hebben we sinds kort ook een klein aantal bomen en struiken aangeplant die ons van wat fruit zullen voorzien’. 

En waar komen de producten vandaan? Boer Rolle kweekt nog steeds wat groenten, al moet Veerle bekennen dat hij het er in het begin emotioneel/lastig mee had dat zijn winkel vervangen was door het coöperatieve verhaal. Verder worden producten van lokale boerderijen zoals het Plukhof, De levende aarde, De Hogen Akker, ’t Ambrozijn, De Lochting, De Kruiderie, Philip Vermeulen en anderen aangeboden. We werken ook samen met enkele distributeurs en de lokale wereldwinkel. ‘Een goede inschatting van de verkoop was in het begin wel spannend. Maar tegelijkertijd was dat ook een fijne uitdaging’, vertelt Veerle.

‘De boer bepaalt grotendeels zelf zijn prijs, al blijft hij natuurlijk wel gebonden aan de markt. Hij ervaart geen prijsdruk vanuit onze coöperatie. In de winkel houden we de marges op de bioproducten zo laag mogelijk. Dat kan doordat we geen winstoogmerk hebben en enkel de werkingskosten moeten kunnen betalen’. 

Meer info: biobes.be

Wervel inspireert en ondersteunt samenwinkels in Vlaanderen. 

Op 15 maart gaat het lerend netwerk op bezoek bij Rico.lab in Antwerpen. Ben jij actief in een samenwinkel? Meld je aan bij arthur@wervel.be en sluit je aan bij het lerende netwerk.

De smaak te pakken gekregen voor samenwinkels? Wil je mensen warm maken om er samen eentje op te starten? Wervel biedt ondersteuning aan voor opstartende groepen. Interesse: meld het via arthur@wervel.be.